Skogsstyrelsen överklagar lavskrikedom

Skogsstyrelsen har beslutat att överklaga lavskrikedomen till Mark- och miljööverdomstolen.

Enligt Skogsstyrelsen behövs vägledande domar från högre instans när det gäller hur artskyddet ska tolkas och beslutas om.

"De senaste domarna från mark- och miljödomstolarna om tjäder och lavskrika som rör artskydd och skogsbruk, pekar i olika riktningar. Vi överklagar för att vi behöver få bättre klarhet i hur den här typen av ärenden ska hanteras", säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Skogsstyrelsen: Domen innebär inte den vägledning vi hoppats på

Sommaren 2016 stoppade Skogsstyrelsen fem avverkningsanmälningar utanför Bollnäs med hänvisning till att lavskrika finns i områdena. De fem markägarna överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen.

I två av de fem besluten backade senare Skogsstyrelsen och gav tillstånd att avverka – men samtliga fem markägare valde ändå att driva alla fallen till domstol.

LEDARE: "Seger för markägarnas rättssäkerhet"

I början av oktober upphävde Mark- och miljödomstolen i Östersund avverkningsstoppen. Domen fastslog att Skogsstyrelsen inte är dispens- eller tillsynsmyndighet för artskyddet utan att det är en arbetsuppgift som i stället åvilar länsstyrelserna.

Skogsstyrelsens väljer nu att överklaga i de tre fall där man står fast vid sitt beslut om avverkningsstopp.

LÄS MER: Tjäder kostar skogsägare en halv miljon