Skogsstyrelsens webbpubliceringar överklagas

Striden om Skogsstyrelsens publiceringar av planerade avverkningar går vidare. Nu överklagar markägaren med hjälp av Södra.

Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.
Göran Örlander, skogsstrateg på Södra. FOTO: HENRIK BJÖRNSSON

Förvaltningsrätten har nyligen beslutat att det inte finns något hinder för Skogsstyrelsen att publicera planerade avverkningars yttre gränser i myndighetens karttjänster på nätet. Förvaltningsrätten menar att det inte strider mot principerna om behandling av personuppgifter.

Nu hjälper Södra den berörda markägaren med att överklaga domen.

– Vi anser inte att det finns några försvarbara skäl till publiceringen. För enskilda skogsägare innebär detta en onödig exponering av deras näringsverksamhet, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra i ett pressmeddelande.

Karttjänst

Innan en avverkning sker måste den anmälas till Skogsstyrelsen om den är större än 0,5 hektar. Sedan många år har det varit möjligt att gå in i Skogsstyrelsens karttjänster och se var det planeras avverkningar.

På en karta finns det planerade områdets yttre gränser markerade. Efter införandet av dataskyddsförordningen GDPR, som reglerar hanteringen av personuppgifter, har publiceringen prövats av förvaltningsrätten.

Skogsstyrelsen publicerar de yttre gränserna för avverkningsanmälningar på sina karttjänster.
Skogsstyrelsen publicerar de yttre gränserna för avverkningsanmälningar på sina karttjänster.

Offentlig handling

Södra accepterar att avverkningsanmälningar hanteras som offentlig handling, men vänder sig emot det sätt på vilket informationen tillgängliggörs.

– Vill allmänheten ha tillgång till offentliga handlingar är den normala gången att man vänder sig med en begäran till myndigheten. Det är förvånande att domstolen inte för något resonemang om konsekvenserna för den enskilde skogsägaren. Man tar alldeles för lätt på integritetsaspekten, säger Göran Örlander.