SLU: Dessa frodas eller drabbas av skogsbränder

Vissa djur och växter kan få en riktig skjuts av skogsbränder, för andra är det en rejäl black om foten i kampen för överlevnad.

Hackspettar hör till de fåglar som gynnades av skogsbranden i Västmanland 2014.
Hackspettar hör till de fåglar som gynnades av skogsbranden i Västmanland 2014. FOTO: JANNE OLSSON

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har kollat hur djurliv och växtlighet påverkades av den stora skogsbranden i Västmanland 2014.

”Hackspetten gynnas”

Vetenskapsradion rapporterar att SLU-undersökningen bland annat nämner att fåglar som buskskvätta, hackspett och rödhake snabbt kom tillbaka till det brandhärjade området.

– Det var väldigt tydligt att hackspettar gynnades av den plötsliga uppkomsten av enorma mängder död ved. Här fanns massor av vedlevande insekter under bark. Det blev en enorm mängd föda för hackspettarna, säger forskaren Grzegorz Mikusinski till Vetenskapsradion.

Många arter av svamp och mossa gynnades också av branden, liksom tillväxten av lövträd som asp och björk.

Sämre för tjädern

För exempelvis tjädern gick det dock betydligt sämre. Den och andra fåglar som behöver levande barrträd fick det svårt. Tjädern fick ingen vintermat alls när tallbarren var borta.

Branden i Västmanland sommaren 2014 var den dittills största i Sverige på minst hundra år. Ett nästan 13 000 hektar stort område brann upp.

LÄS MER: Risk för skogsbrand tidigt i år