Små åkrar bra för mångfalden

Mindre åkrar med fler grödor ökar den biologiska mångfalden kraftigt. Den positiva effekten går att jämföra med den som bevarad ängsmark och blommande remsor längs åkrar ger, visar en stor studie.

– Små fält ses ofta som ett hinder för ett rationellt jordbruk, men de kan verkligen bevara den biologiska mångfalden, säger Yann Clough, professor i miljövetenskap i Lund. Bilden är tagen i Frankrike i ett av de områden som forskarna har undersökt.
– Små fält ses ofta som ett hinder för ett rationellt jordbruk, men de kan verkligen bevara den biologiska mångfalden, säger Yann Clough, professor i miljövetenskap i Lund. Bilden är tagen i Frankrike i ett av de områden som forskarna har undersökt. FOTO: ROMAIN CARRIÉ

Hela 30 forskargrupper i Europa och Kanada har samarbetat om studien.

– Små fält ses ofta som ett hinder för ett rationellt jordbruk, men de kan verkligen bevara den biologiska mångfalden, säger Yann Clough, professor i miljövetenskap i Lund.

Åkrar där en och samma gröda odlas har blivit större och blommande fältkanter, häckar och gräsremsor där många arter trivs har försvunnit.

Dyrt underhåll

Men att underhålla hagar och fältkanter kan vara dyrt. Därför har forskarna studerat om små fält kan vara en ersättning.

– Jag blev överraskad av att effekten blev så stor, att det blev så tydliga resultat överallt, och att det gäller för vilda växter, bin och humlor, blomflugor, fjärilar, spindlar, jordlöpare och fåglar, säger Yann Clough.

Att minska medelstorleken på fält från 5 till 2,8 hektar gav lika god effekt som att öka andelen betesmarker eller bevuxna fältkanter från 0,5 till 11 procent.

God skörd

Forskarna menar att skördarna dessutom inte skiljer sig mycket mellan stora och små fält – ibland kan de till och med vara högre på små åkrar.

Det här måste påverka EU:s gemensamma jordbrukspolitik, anser Yann Clough.

Resultaten har publicerats i en artikel i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

LÄS MER, PREMIUM: Mer mångfald bland lantbrukets grödor