Smart teknik och batterilager ska klara elförsörjningen

Ett batterilager och ny smart teknik kan fördubbla produktionen av vind- och solkraft på Gotland till 2030. Samtidigt ska leveranssäkerheten i öns elnät bli bättre. Det visar en förstudie som Vattenfall och Energimyndigheten har gjort.

Intresset för solceller bland lantbrukare är stort på Gotland. Kjell Nilsson på Graute Gård hann precis koppla in sin solcellsanläggning till elnätet innan Gotlands Energi tvingades stoppa nya mikroproducenter att ansluta sig förra året.
Intresset för solceller bland lantbrukare är stort på Gotland. Kjell Nilsson på Graute Gård hann precis koppla in sin solcellsanläggning till elnätet innan Gotlands Energi tvingades stoppa nya mikroproducenter att ansluta sig förra året. FOTO: KARL MELANDER

Vattenfall och Gotlands Energi har genomfört en förstudie om hur ökad förnybar energi och höjd leveranssäkerhet kan uppnås på Gotland. Intresset för att kunna höja den förnybara elproduktionen på Gotland är stort från sol- och vindkraftsexploatörer men i så fall krävs det mer kapacitet i elnätet, något som i dag begränsas av förbindelsen till fastlandet via Gotlandskablarna.

Ökad produktion

Förstudien handlar om olika lösningar bestående av ett batterilager, varierande och reglerbar vindkraftsproduktion och styrbar elkonsumtion. Studien visar att det med ett batterilager är möjligt att öka den förnybara elproduktionen på Gotland med 80 MW. Därutöver är det möjligt att ansluta ytterligare 70 MW förnybar elproduktion efter spänningshöjning av nätet från dagens 70 kV till 130 kV. Det motsvarar nästan en fördubbling av installerad effekt och en fördubbling av den nuvarande produktionen av vindkraft på Gotland, skriver Vattenfall i ett pressmeddelande.

– Det är mycket positivt att studien visar på möjligheterna med omställning till ett förnybart energisystem på Gotland. Potentialen är stor med ny smart teknik som exempelvis möjliggör att Gotland kan bidra med förnybar elproduktion till det svenska elsystemet i större skala, säger Karl Bergman, forskningschef vid Vattenfall.

Bakgrund

Det var i maj förra året som Svenska kraftnät sa nej till en tredje kabel mellan fastlandet och Gotland med motiveringen att kostnaderna översteg nyttan. I september 2017 meddelade Gotlands Energi att man inte längre tillät någon anslutning av ny elproduktion. Orsaken var att nätet inte klarade av att fler mikroproducenter kopplade in sig på nätet.

Energimyndigheten fick i uppdrag av regeringen att utreda hur Gotland tidigare än resten av landet ska kunna ha en elproduktion som är 100 procent förnybar. Regeringens mål är att hela Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion 2040.

LÄS MER: Stopp för förnybart på Gotland

LÄS ÄVEN: Solcellsanläggningarna ökar stort