Deras företag lyfter hela samhället

Pålsboda Bioenergi med stark koppling till de gröna näringarna i trakten förser inte bara hushåll och industrier i samhället med fjärrvärme. Företaget är också en injektion åt det lokala affärslivet med tillskott av allt från småskaliga näringsidkare till börsnoterade bolag.

Pålsboda bioenergi, spjutspetsfinalist 2023
Per-Anders Sättergård, Per-Johan Nornsäter, Mats Johansson, David Hedlund, Maria Drougge, Johan Karlsson bakom spjutspetskandidaten Pålsboda Bioenergi som slår vakt om hållbarhet och det lokala. FOTO: JOHAN SEDENIUS

– Vår verksamhet startade och byggdes på att bygga bort fossila bränslen, och har så fortsatt som ett dna genom åren.  För oss är långsiktig hållbarhet inte bara ett förhållningsätt utan hela  vår affärsidé i kubik, säger Maria Drougge.

Stark gruppkänsla

Hon har arbetat i företaget sedan 2018 och tillträdde i fjol som VD. Pålsboda Bioenergi cirka 2,5 mil söder om Örebro har sammanlagt tolv delägare. Fyra av dem har tillsammans med VD och anläggningens tekniska chef samlats vid det rödmålade fjärrvärmeverket med anledning av Land Lantbruks besök – gruppkänslan är stark och stoltheten påtaglig över företagets framgångar.

Verksamheten startades för omkring 20 år sedan av jord- och skogsbrukare i Hallsbergs kommun. I dag har företaget nio anställda på deltid, varav alla utom två är egenföretagare. Över 90 procent av det trädbränsle som eldas i fjärrvärmeverket köps från markägare inom en mils radie.

Leverar 12 0000 MWh om året

Årligen levereras drygt 12 000 MWh värme till hushåll och företag i Pålsboda tätort med cirka 1 500 invånare. Totalt är 162 fastigheter anslutna till fjärrvärmenätet med dess nedgrävda rörsystem på cirka 1 mil. Det rör sig både om privata villor och en handfull industrier. Fjärrvärmen levereras även till kommunala hyreshus, skolor liksom till ett äldreboende och Folkets hus.

Årets spjutspets 2023

Årets spjutspets arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen och prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

Årets sex finalister presenteras i Land Lantbruk kommande veckor. Vinnaren presenteras i Land Lantbruk 26/27 den 22 juni.

Pålsboda bioenergi, spjutspetsfinalist 2023
Pålsboda Bioenergis fjärrvärmeanläggning har byggts ut i omgångar sedan starten för drygt 20 år sedan och består i dag av tre fastbränslepannor. Varje panna har separat inmatning av flis. Pannorna kan köras separat och tillsammans. FOTO: JOHAN SEDENIUS

– Idén ända från början var att använda lokala råvaror, nästan alla som var med i starten var skogsägare. En stark drivkraft har också varit att gynna lokalsamhället både vad gäller leveranser och att anlita underleverantörer, säger Mats Johansson, styrelseordförande i aktiebolaget och en av de tidiga initiativtagarna. Till dem hör även Gösta Hedlund som inte kunde vara med just den här dagen.

Kortare transporter

En annan central utgångspunkt för bildandet av bolaget var att markägarna skulle få bättre avsättning för groten.

– Runt 2000 var biobränslepriserna inte särskilt heta. Då såg man en nytta att kunna hålla en prisnivå som var lite bättre än den marknaden erbjöd. I det ingår också kortare transporter i stället för att behöva köra till exempelvis Värtahamnens panna i Stockholm, förklarar David Hedlund, delägare och son till pionjären Gösta Hedlund ovan. Han är också VD för ett dotterbolag med inriktning på fastigheter som vi ska återkomma till.

– Vid millennieskiftet var det en bra tid att starta. Många byggde bort oljepannorna, bland annat kommunen här. Luftvärmepumpar fanns ju knappt då. Med den elprisutveckling vi ser byter folk bort sina värmepumpar mot fjärrvärme. Och har man väl kopplat in fjärrvärme ska det mycket till för att man sedan ska koppla ur den, tilläger Per-Johan Nornsäter, som är teknisk chef vid fjärrvärmeverket och tidigare var VD för bolaget.

Eldningsolja borta ur produktionen

Den första fastbränslepannan från 2001 har i dag sällskap av ytterligare två pannor som drivs på samma sätt med förbränning av grenar, toppar, torrgranar och allt annat som inte kan sågas. Eldningsolja, som tidigare har funnits som reserv och använts i liten mängd vid enstaka tillfällen, är borta ur produktionen. Anläggningen effektiviserades vidare 2008 med så kallad rökgaskondensering som utvinner värmeenergi ur de rökgaser som bildas. Det utgör därmed en besparing.

Ekonomi: Pålsboda Bioenergi

Omsättning 2018: 7 415 007 kronor.

Omsättning 2019: 7 699 982 kronor.

Omsättning 2020: 7 398 132 kronor.

Omsättning 2021: 8 387 780 kronor.

Ökning i omsättning 2021 jämfört med 2018: 13 procent.

Resultat efter avskrivning 2021: 1 255 001 kronor.

Vinstmarginal 2021: 15 procent.

Pålsboda bioenergi, spjutspetsfinalist 2023
Mer än 90 procent av det träbränsle som eldas har vuxit på marker inom 1 mils radie från fjärrvärmeverket. Temperaturen inne i pannan är cirka 1 000 grader. FOTO: JOHAN SEDENIUS

Kulvertsystemet har byggts ut successivt i takt med ett växande intresse i lokalsamhället för att ansluta sig. Det finns fortfarande villaägare som anmäler sig och ligger husen inte för långt bort är ambitionen att bygga ut värmesystemet till så många som möjligt.
Ytterligare ett ben i verksamheten sedan några år är fastighetsuthyrning via dotterbolaget Pålsboda Företagshotell AB. Nedlagda industri- och affärslokaler har förvärvats, renoverats för en mer energisnål drift och fått nya hyresgäster.

Skapat lokala arbetstillfällen

– En del av strategin med fastighetsinköpen är just att kunna få en större leverans av värme och att kunna försäkra sig om att det är uthyrt så att det förbrukas värme. I dag är det inte många kvadratmeter som inte är uthyrda. Det har skapat arbeten lokalt, på morgnarna kommer det bussar med folk som ska hit och jobba, säger dotterbolagets VD, David Hedlund.
Lokalerna varierar från mindre kontor till stora industrihallar och hyresgästerna spänner från enmansföretag till det börsnoterade svenska verkstadsbolaget AQ Group.

Lokalt och hållbart är företagets ledstjärnor, vilket har uppmärksammats. För tre år sedan utsågs Pålsboda Bioenergi till Årets miljöprofil i Hallsbergs kommun för arbetet att minska miljöbelastningen. En förstudie har därefter inletts för undersöka om företaget självt kan generera den el som behövs i driften av anläggningen, solenergi eller en elgenerator som drivs med träflis är ett par alternativ.

”Vill att landsbygden ska leva upp”

Utöver ansträngningarna för en drift som är hållbar för miljön återkommer gruppen bakom Pålsboda Bioenergi flera gånger till att företaget bidrar till social hållbarhet på orten. Lokala entreprenörer används så långt det bara går och fastighetsuthyrningen i lokaler som annars hade stått tomma har skapat fler arbetstillfällen, vilket i sin tur gynnar bland annat handeln på orten.

– Vi vill att landsbygden ska leva upp, att det inte blir de här tomma hallarna som man bara åker förbi. Det är viktigt, säger David Hedlund.

Spjutspetsfinalist 1: Pålsboda Bioenergi

Bolagsform: Aktiebolag.

Antal delägare: Tolv.

Antal anställda: Nio på deltid.

Inriktning: Produktion och distribution av fjärrvärme i lokalsamhället. Fastighetsuthyrning via dotterbolaget Pålsboda Företagshotell AB.

Antal leveranspunkter: 162.

Summa levererad värme: Cirka 12 000 MWh per år.

LÄS MER: Finalisterna utsedda i Årets spjutspets 2023

LÄS MER: Hans unika idé gav seger i spjutspetstävlingen 2022