Städning väckte idé till ensilagerobot

Robotiserad ensilageskörd med dammsugare som förlaga. Det är bidraget från Johan Fransson på Väddö i Land Lantbruks tävling Teknikutmaningen.

Johan Fransson jobbade tidigare som handläggare på Stim, men hittade genom sin fästmö livet som ladugårdsförman på svärföräldrarnas gård. När han skaffade självtömmande robotdammsugare väcktes idén om en vallskörderobot.
Johan Fransson jobbade tidigare som handläggare på Stim, men hittade genom sin fästmö livet som ladugårdsförman på svärföräldrarnas gård. När han skaffade självtömmande robotdammsugare väcktes idén om en vallskörderobot. FOTO: CECILIA EDLUND

Sedan Väddö Gårdsmejeris ladugårdsförman Johan Fransson nyligen köpte en robotdammsugare har han tänkt att principen skulle kunna användas för robotiserad ensilagekörning.

– Jag gick igång på hur bra dammsugaren fungerade hemma och då var steget inte lågt till att tänka att samma sak som man gör med smuts borde fungera för gräs, säger han.

Johan Franssons tävlingsidé handlar om att en robot klipper gräset och med hjälp av två valsar snurrar upp det i en tank - enligt samma princip som dammsugarens uppsamlingsprocess. När tanken är full tar sig roboten till en tömningsplats, där alltihop sugs upp i en container som lätt kan fraktas hem till gården. På samma plats tänker han sig en station för laddning via solpaneler.

FAKTA: Tävlingsbidrag

Idé: Robotiserad ensilageskörd enligt samma princip som för självtömmande robotdammsugare.

Fördelar: Laddning med solpaneler minskar dieselåtgången. Arbetsinsatsen minskas drastiskt och gräset kan klippas oftare, vilket ger chans till bättre foderkvalitet.

Till nytta för vem: Vallodlare, kanske framför allt gårdar med små och avlägset belägna skiften.

Utmaningar: För att täcka behovet av en medelstor vallodling krävs många robotar och stationer. Säkerhetsaspekten med självgående fordon är också något man behöver beakta.

Enligt samma princip som hans robotdammsugare samlar upp damm och smuts tänker sig Johan Fransson att skörderobotens två valsar skulle snurra upp gräset i en tank.
Enligt samma princip som hans robotdammsugare samlar upp damm och smuts tänker sig Johan Fransson att skörderobotens två valsar skulle snurra upp gräset i en tank. FOTO: IROBOT

Det finns flera potentiella fördelar med en robotiserad ensilageskörd. Dieselåtgången kan minskas, gräset klippas oftare och arbetsinsatsen minskas drastiskt. Men för att täcka behovet för en medelstor vallodling ser Johan Fransson framför sig att det skulle krävas ganska många robotar och stationer.

Storskaligt tror han det blir svårt för roboten att konkurrera med traktorn, men däremot finns en nisch i små och avsides belägna skiften dit man drar sig för att köra ut stora maskiner.

– Här ute i skärgården till exempel finns det en massa småttiga vallar som ingen vill ta hand om. Om det med hjälp av en robot kunde sköta sig själv skulle markerna kunna fortsätta brukas utan att det går åt en massa tid och kraft, säger han.

Sedan tidigare har försök gjorts bland annat med autonoma slåtterkrossar och autonoma skördare och transportörer av druvor. Men en robot som sköter hela ensilageskörden så som Johan Fransson tänker sig skulle vara ny i sitt slag.

Hemma hos Johan Fransson tömmer sig dammsugaren själv när den blivit full. På liknande sätt är idén att den fulla skörderobotens innehåll ska sugas upp en container, som sedan enkelt kan transporteras från fältkanten hem till silon.
Hemma hos Johan Fransson tömmer sig dammsugaren själv när den blivit full. På liknande sätt är idén att den fulla skörderobotens innehåll ska sugas upp en container, som sedan enkelt kan transporteras från fältkanten hem till silon. FOTO: IROBOT

Johan Fransson ser många utmaningar på vägen mot en uppskalad och fungerande lösning på hans idé. Som den främsta akilleshälen bedömer han svårigheten att uppnå en tillräckligt stor kapacitet med låg energiförbrukning.

– Energiförsörjningen är A och O. Bara om man kan samla ihop gräset i så pass hög hastighet att man hinner skörda allt när värdena är som högst finns det en poäng. Och roboten har ju fördelen att den kan nöta dygnet runt, så länge den är laddad.

Prissummorna i tävlingen Teknikutmaningen var inte drivkraften för att skicka in bidraget. När Land Lantbruk ringer upp är Johan Fransson är inte ens medveten om dem. Snarare är han ute efter experternas respons.

– Jag lockades av att någon skulle titta på det jag tänkt ut. Behållningen av tävlingen skulle vara att få höra om idén fungerar eller inte. Allra helst få lite tid att bolla med någon ingenjör, säger han.