Stoppade skogsägare överklagar till domstol

Som Skogsland tidigare berättat förbjuds flera skogsägare i Vallsta, Hälsingland, att avverka eftersom Lavskrikan finns på deras marker. Två av dem överklagar nu till mark- och miljödomstolen.

LRF Skogsägarna och Mellanskog bekostar processen för att två av de berörda skogsägarna, Per-Olof Löfgren och Lars Göran Mårtensson, överklagar till mark- och miljödomstolen. De kräver att beslutet hävs.

Argumenten för en överklagan är att det innebär en inskränkning i äganderätten och att lavskrikan inte är särskilt reglerad i artskyddsförordningen. Dessutom kan Skogsstyrelsens beslut leda till en ökning av avverkningsförbud.

– Om det ligger fast kan kostnaderna för våra medlemmar och för oss bli mycket större än de här specifika ägarnas inkomstbortfall, säger inspektor Anders Englund på Mellanskog.

undefined

Åsikten om hur vanlig Lavskrikan är varierar. Men den lokala fågelklubbens observationer och artdatabankens uppgifter, fick Skogsstyrelsen att säga nej till Lars Göran Mårtenssons avverkningsanmälan. Samma besked fick Per-Olof Löfgren och ytterligare tre skogsägare i Vallsta.

– Avverkningsförbudet grundar sig alltså på en fågelskådares personliga engagemang, säger Lars Göran Mårtensson, när Skogsland träffar de båda skogsägarna hemma i Vallsta strax utanför Bollnäs.

Om närvaron av just lavskrikan fortsätter stoppa huggningar återstår att se: Skogsstyrelsen har samtidigt föreslagit att arten ska strykas ur artskyddsförordningen.

undefined