Stor vildsvinsstam kan stå Sverige dyrt

Den stora vildsvinsstammen kan stå Sverige dyrt om afrikansk svinpest kommer in i landet. En expertgrupp menar att vi kan lära oss av erfarenheter från Tjeckien.

Karl Ståhl är biträdande statsepizootolog på SVA. Trafikverket har börjat informera på rastplatser om afrikansk svinpest.
Karl Ståhl är biträdande statsepizootolog på SVA. Trafikverket har börjat informera på rastplatser om afrikansk svinpest. FOTO: GÖRAN EKEBERG/GÖRAN BERGLUND

Det finns inga säkra siffror men SLU uppskattade förra året att det finns uppemot 300 000 vildsvin i Sverige. Populationen är koncentrerad till mellersta och södra delarna av landet där också i princip all grisproduktion finns. LRF har skrivit till regeringen angående vikten av att reducera stammen men utan att få någon respons.

– Om vi väl får in smittan i landet så påverkar vildsvinstammens storlek självfallet risken för att sjukdomen ska etablera sig i landet. Det positiva i sammanhanget är att afrikansk svinpest sprider sig långsamt, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Sneglar på Tjeckien

Det är också i första hand vildsvinen som under de senaste åren har burit smittan västerut från Ryssland så att länder som Polen, Tjeckien och Rumänien har drabbats. I Tjeckien lät myndigheterna stängsla in 50 kvadratkilometer för att sedan systematiskt jaga de djur som inte självdött. Taktiken verkar ha lyckats och stängslet är nu nedtaget.

En expertgrupp ledd av SVA har bland annat tittat på det tjeckiska exemplet i arbetet med en svensk handlingsplan.

Skapa buffertzon

– En variant är att med hjälp av lokalkännedom hitta naturliga avgränsningar och att stoppa all jakt under en kort period för att inte störa djuren. Man kan lämna kvar mat i form av oskördade fält och samtidigt skapa en buffertzon utanför där det inte finns mat som lockar, säger Karl Ståhl.

SVA uppmanar jägare att rapportera in alla fall av självdöda vildsvin. Däremot tror inte Svenska Jägareförbundet att en premie för skjutna vildsvin skulle få någon effekt på avskjutningen.

En politisk fråga

Från Jordbruksverkets sida konstateras att dess ansvar stannar vid tambesättningar och omfattar inte vildsvin.

– Hur vildsvinsstammen ska hanteras är i slutändan en politisk fråga, säger Catrin Molander, chef för beredskapsenheten.

LÄS MER: Ollonår rena raketbränslet för vildsvin

SE FILM: Vildsvinet som bara ska igenom stängslet