Stora vinster med drönare

Att ta hjälp av drönare i skogsarbetet innebär stora tidsvinster och bättre kvalitet i arbetet. Det visar testflygningar som Skogsstyrelsen låtit göra.

FOTO: HENRIK BJÖRNSSON

I försöken har Skogsstyrelsens skogskonsulenter jämfört tidsåtgången mellan drönare och traditionellt arbete till fots. I en majoritet av flygningarna gjordes en tidsbesparing på nära 60 procent, i vissa fall över 80 procent.

Underlättar arbetet

Enligt Skogsstyrelsen visar försöken på en stor potential. Den kan exempelvis underlätta arbetet vid inventering, vid stormar och bränder och vid bedömning av storlek på viltstammar och betestryck. Skogsägare skulle bland annat kunna ha nytta av drönare för att se skötselbehov och för att få bra underlag vid beställning av olika uppdrag.

"Jag har själv använt drönaren i samband med en kontroll av hänsyn vid ett vattendrag där det annars kan vara tidsödande att ta sig fram. Där sparade vi mycket tid. Det här har hela branschen nytta av", säger Martin Klenz, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Sala, i ett pressmeddelande.

Fungerar sämre i vissa situationer

Skogsstyrelsens utvärdering visar samtidigt att det finns arbetsuppgifter, situationer och väderförhållanden där tekniken fungerar sämre.

Testflygningarna har genomförts i maj–september i Värmland, Gävleborg, Uppsala och Västmanland.