Sune polisanmälde elbolaget för bedrägeri

Nybildade elhandelsbolag har börjat använda sex-sju år gamla fullmakter och kunderna skräms med dyra straffavgifter. Köttuppfödaren Sune Bertilson utanför Borås valde att göra polisanmälan.

Deltidslantbrukaren Sune Bertilson har fått lägga mycket tid för att få personerna bakom KR Energiförvaltning att gå med på uppsägning av den gamla fullmakt från 2012 som bolaget försökt använda för att mot Sunes vilja teckna nytt elavtal.
Deltidslantbrukaren Sune Bertilson har fått lägga mycket tid för att få personerna bakom KR Energiförvaltning att gå med på uppsägning av den gamla fullmakt från 2012 som bolaget försökt använda för att mot Sunes vilja teckna nytt elavtal. FOTO: ANNA SIGVARDSSON HÖGBORG

Åren 2012–2013 kontaktades ett stort antal landsbygdsföretagare av systerföretagen Svensk Kraftrevision och Kraftrevision Lantbruk med erbjudande om chans till lägre elkostnader. Det visade sig handla om tveksamma affärsmetoder med uppsägningstid på 36 månader.

Kontaktar kunder

I april 2017 försattes Svensk Kraftrevision i konkurs med en brist i boet på över 1,8 miljoner kronor. Men ägarnas övriga bolag existerar fortfarande och ingår i ett nätverk där två nybildade bolag används för att kontakta de kunder som en gång lämnade fullmakter till Nordisk krafthandel och Axilia.

Sju år gammal fullmakt

Strax efter nyår fick Sune Bertilson, deltidslantbrukare i Kinnarumma utanför Borås, ett brev som hävdade att hans sju år gamla fullmakt nu gjorde honom till kund hos Nordisk Krafthandel, ett bolag registrerat våren 2017.

Brevet kom inte från Kraftrevision Lantbruk utan från KR Energiförvaltning som är ytterligare ett av de bolag som är registrerade på de två personerna bakom Svensk Kraftrevision.

Kan inte överlåtas

– Jag var i kontakt med Nordisk Krafthandel och de skickade mig en elektronisk fil med ljudinspelning av avtalet om fullmakt. Av den framgår inte att fullmakten kan överlåtas, säger Sune Bertilson.

Sune Bertilson berättar att han lämnade fullmakten 2012 för att låta Kraftrevision Lantbruk undersöka om han betalade för mycket för sin el. När han senare blev kontaktad med erbjudande om att få hjälp med byte av elleverantör och med återbetalning av energiskatt avböjde han.

Tände varningslampor

Utan Sune Bertilsons kännedom hade Nordisk Krafthandel redan i oktober 2018 kontaktat hans nätleverantör Vattenfall och senare även elleverantören LRF Samköp (Bondens el) för att begära in uppgifter om Sunes elavtal.

– Det var några saker i deras kommunikation som tände varningslamporna och därför tog vi kontakt med kunden. De tog en rövare och skickade en fullmakt men vi vet inte vad de hade tänkt göra med uppgifterna, säger Rikard Karlström, affärsanalytiker på LRF Samköp.

Inte samma innehåll

Fullmakten är daterad i juni 2018 överensstämmer inte innehållsmässigt med den fullmakt som lämnades 2012.

Sune Bertilson försökte länge utan framgång att kommunicera med KR Energiförvaltning som inte svarar på telefon. I mitten av februari lyckades han skicka en e-post via företagets hemsida som bekräftade uppsägningen av det man kallar "medlemskap i våra elupphandlingar". I och med det upphörde fullmakten att gälla med omedelbar verkan.

Eventuella avtal gäller

Däremot framgår det att eventuella avtal som KR Energiförvaltning tecknat för kundens räkning hos Nordisk Krafthandel fortfarande gäller.

LRF Samköp konstaterar att Nordisk Krafthandel har ett dyrt erbjudande med en fast avgift på 100 kronor per anläggning och månad. Men den stora haken är den långa uppsägningstiden på 36 månader, att jämföra med 1–3 månader hos de flesta andra bolag.

Dyrt att bryta

– Det blir otroligt dyrt att bryta ett sådant avtal eftersom bolaget vill kompensera sig för förlorade intäkter. Vi känner till exempel där kunden har krävts på 35 000–40 000 kronor, säger Jenny Nyquist, kundhandläggare på LRF Samköp.

"Ni kommer inte få någon avgift om ni säger upp avtalet. Bryter ni däremot avtalet i förtid är det väldigt höga straffavgifter", skriver KR Energiförvaltning på sin hemsida.

Har polisanmält

Sune Bertilson har gjort en polisanmälan om bedrägeri men fick snabbt besked att den inte skulle utredas.

– Polisen menade att det är elnätsbolaget och elleverantören som borde anmäla, inte jag. Men efter att talat ganska länge med en polis uppmanades jag att överklaga det första beslutet, säger Sune Bertilson.

Återkalla fullmakten och bestrid fakturorna

Det huvudsakliga rådet till Sune Bertilson och andra samma situation är att begära tillbaka fullmakten, alternativt ge den nuvarande elleverantören en så kallad motfullmakt. Om det skulle komma fakturor ska dessa bestridas.

– Hävda att det inte finns något giltigt avtal och överlåt till bolaget att bevisa motsatsen. Det finns en risk för att drabbas av inkassokrav och då gäller det att bestrida även dessa. Sakförhållandena utreds nämligen inte förrän kravet bestrids, säger Anna Carlén på Konsumenternas energimarknadsbyrå.

Kontakta gärna både nätägare och elleverantör för att klargöra att du inte godkänner den påstådda fullmakten.

Mer information finns på www.energimarknadsbyran.se.

LÄS MER: De misstänks utnyttja lantbruksföretag