Svamp möjliggör salt bevattning

Forskare har upptäckt ett sätt att få god tillväxt på tomater som vattnas med saltvatten. Det öppnar för produktionsodling i saltjord och bevattning med havsvatten.

Att kunna vattna med havsvatten lockar på många håll. Nu är forskarna en bit på väg.
Att kunna vattna med havsvatten lockar på många håll. Nu är forskarna en bit på väg. FOTO: JOHAN HEDENSTRÖM

Plantor som odlades i jord med svampen Piriformospora indica, ökade tomatproduktionen med 65 procent jämfört med plantor i vanlig jord, visar ny forskning.

Forskning kring odling i salt miljö har pågått länge, men har fått ökad aktualitet i norra Europa och Sverige under den senaste tidens låga grundvattennivåer, torka och extremvärme.

Upptäckten gjordes av en grupp forskare från agrikulturella institutioner i Egypten, Saudiarabien och Österrike. Tidigare studier har visat att den symbiota svampen gynnar tomatplantans tillväxt. Nu ville man testa effekten i salt miljö.

Bilden beskriver påverkan av saltvatten utan och med svampsymbios.
Bilden beskriver påverkan av saltvatten utan och med svampsymbios. FOTO: FORSKNINGSRAPPORT

God tillväxt

Tomatplantorna var uppdelade i grupper som odlades med och utan svampen. Varje grupp delades upp i två, där ena halvan bevattnades med vanligt vatten och den andra med saltvatten.

Resultatet visar att hela plantgruppen som odlades med svampen, fick ett försprång. Bland annat ökade rottillväxt och rotförgrening, samt plantans torrsubstans.

Symbiosen med Piriformospora indica ökade nivåerna av flera positiva ämnen, medan den verkar skydda plantan mot förhöjda värden av negativ art.

Skillnaden i produktion var störst mellan grupperna som vattnades med saltvatten, där plantorna som fick stöd av svampen gav 65 procent mer frukt. Hos plantorna som vattnades med vanligt vatten var avkastningen 22 procent större i gruppen med svamp än i den utan.

LÄS MER: Stimulans kan ge växter bättre immunförsvar

LÄS MER: De tar fram grödor för framtidens klimat