Svenska kor mjölkar mer än någonsin

Medelavkastningen per ko och år ligger nu på historiskt höga 10 417 kilo energikorrigerad mjölk, ECM. För första gången snittar mjölkavkastningen på över 10 000 kilo i alla län i Sverige, enligt uppgifter från Växa.

Svenska kor avkastar nu 10 417 kilo ECM per ko och år.
Svenska kor avkastar nu 10 417 kilo ECM per ko och år. FOTO: JONATAN JACOBSON

Kokontrollens årsresultat visar att mjölkavkastningen har ökat med 271 kilo ECM sedan förra året. Det är en rekordstor ökning, särskilt med 2018 års besvärliga fodersituation i backspegeln.

– Den totala avkastningsökningen beror sannolikt både på mjölkproducenternas eget arbete på gård och på utfodring med mera spannmål och färdigfoder för att kompensera utebliven grovfoderskörd 2018, säger Ulrika Lundberg, chef för Rådgivning och företagande, i ett pressmeddelande.

Halland i topp

Hallands län har högst medelavkastning med 10 715 kilo ECM men flera andra län har en avkastning som närmar sig Hallands nivå. Västerbotten kniper andraplatsen med 10 663 kilo ECM. De utmärker sig även med en ökning på hela 431 kilo ECM sedan förra året.

– Avkastningsökningen i norra Sverige kunde vi se redan 2017 och 2018, då övriga Sverige inte hade någon ökning. Det är glädjande att den starka utvecklingen i norra Sverige fortsätter, säger Catrine Nelson, avdelningschef Kokontrollen.

Fler kor per besättning

Även besättningsstorlekarna ökar och störst är de i Kalmar, Skåne och Halland med i genomsnitt 120 kor. De har ungefär dubbelt så många kor per besättning som Jämtland och Västerbotten, som har de minsta besättningsstorlekarna.

Holstein är den koras som ger högst avkastning med 10 790 kilo ECM, att jämföra med SRB som avkastar 9 913 kilo ECM i medel. Holstein står för nära 58 procent av korna i Sverige och SRB för 33 procent.

Läs mer: Arla: Stabila utsikter för mjölkpriset

Läs mer: Mindre betalt för ekomjölken