Sverige behöver ett näringsliv som klarar kriser

Coronakrisen visar hur sårbart Sveriges näringsliv är. Internationella studier har visat att kooperativa företag är mer stabila och klarar ekonomiska kriser bättre än andra företag, skriver Anna Karin Hatt och Marie Nygren från Svensk Kooperation.

De medlemmar som äger de kooperativa och ömsesidiga företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende, försäkringstagare och organisationer från hela landet.
De medlemmar som äger de kooperativa och ömsesidiga företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende, försäkringstagare och organisationer från hela landet. FOTO: MOSTPHOTOS

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Tyvärr kommer många företag att duka under och fler kommer bli arbetslösa, trots de insatser och omställningar som görs med anledning av coronakrisen. Ett alltför ensidigt ägande och företagande ökar känsligheten för svängningar inom den svenska ekonomin.

Sverige behöver ett mer motståndskraftigt näringsliv. Här kan vi konstatera att de kooperativa och ömsesidiga företagen är stabila och långsiktiga, med ägare som bokstavligen har fötterna på jorden. De medlemmar som äger de kooperativa och ömsesidiga företagen är lantbrukare, skogsägare, konsumenter, boende, försäkringstagare och organisationer från hela landet.

Internationella studier från tidigare kriser och lågkonjunkturer har visat att kooperativa och ömsesidiga företag är mer stabila och klarar ekonomiska kriser bättre än andra företag. Det gäller även unga företag. En ny rapport från Svensk Kooperation undersöker och jämför nystartade svenska företag över en tioårsperiod och finner kooperativa företag mer motståndskraftiga. De första tre åren är en kritisk period för nystartade företag men rapporten visar att närmare 90 procent av de kooperativa företagen överlever. Det är en högre överlevnadsgrad än alla andra företagsformer, som aktiebolag, handelsbolag och enskilda näringsidkare.

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen omsätter över 450 miljarder kronor årligen vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. Dessa framgångsrika, stora kooperativa och ömsesidiga företag återfinns inom en rad samhällsviktiga branscher som säkerställer till exempel livsmedelsproduktion, mathandel, begravning och boende, och gör ekonomisk och social nytta både för sina medlemmar och för samhället – både i kris och i normalfallet.

Låt oss dra lärdomar av coronakrisen. Politiker och beslutsfattare bör passa på och lyfta blicken och ställa sig frågan hur Sverige ska få ett mer motståndskraftigt, diversifierat och hållbart näringsliv. Att skapa gynnsamma villkor för Sveriges kooperativa och ömsesidiga företag är att förbättra beredskapen, öka hållbarheten och minska samhällets sårbarhet. Ta chansen och genomför politiska åtgärder för ett hållbart näringsliv som sätter människa och miljö i centrum.

Anna Karin Hatt, ordförande Svensk Kooperation och VD för Lantbrukarnas Riksförbund

Marie Nygren, vice ordförande för Svensk Kooperation och VD för Kooperativa Förbundet

Läs även: Utbildningar missar helt den kooperativa företagsformen