Sverige saknar det bästa verktyget mot skogsbränder

Att kunna få internationell hjälp vid stora skogsbränder är en stor tillgång. Men ska vi verkligen vara beroende av det, eller skaffa förmågan att själva bekämpa skogsbränder, undrar Knut Persson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

Det varma och torra vädret har förorsakat ovanligt många bränder. Än så länge har en riktigt stor katastrof kunnat undvikas. Men har Sverige den beredskap som behövs?

När det för några veckor sedan var som värst brann det på upp mot tio olika ställen i Sverige. Sedan dess har temperaturen sjunkit och på ganska många ställen har det också regnat. Men det är fortfarande torrt, och om det blir varmare igen kommer brandrisken åter att bli extremt hög.

En skogsbrand i närheten av en familjs hem är antagligen det närmaste vi kan komma en krigsliknande situation. Det är mycket farligt, felaktiga beslut kan kräva människoliv, och mycket stora värden kan snabbt gå förlorade. Det går nästan inte att tänka sig en mer hotande händelse.

Vid den stora skogsbranden i Västmanland 2014 var vädret extremt med över 30 grader varmt och kraftig vind. Det gjorde att elden spred sig mycket snabbt. Men det var ändå först den tredje dagen som det blev en riktigt stor brand. Med en större insats direkt när branden startade hade man antagligen kunnat undvika att branden blev så enormt stor.

Det verkar som att räddningstjänsterna dragit lärdom av det, så att man nu direkt sätter in så stora resurser man kan. Helikoptrar är snabbt på plats och börjar vattenbomba. Lantbrukare med tunnor har också gjort viktiga insatser för att begränsa elden.

Men Sverige saknar fortfarande det mest effektiva verktyget mot skogsbränder, specialgjorda flygplan som skopar upp vatten medan de flyger över en sjö. Flygplanen är effektivare eftersom de tar cirka 6 000 liter vatten i varje vända, medan en helikopter beroende på storlek klarar 1 000-2 000 liter.

När brandhotet var som värst begärde Sverige hjälp av EU och två italienska brandflygplan stationerades här. Att kunna få internationell hjälp är en stor tillgång, men frågan är om vi ska behöva vara så beroende av det. Markerna i Medelhavsländerna blir varje sommar mycket torra och vi kan komma i en situation då det blir svårt att få hit flygplan.

Vi har naturligtvis haft varma och torra somrar tidigare, men det verkar som att de kommer oftare och i år har torrperioden kommit rekordtidigt. Klimatförändringarna betyder i det här fallet en ökad press på vår förmåga att bekämpa skogsbränder. Sverige behöver se över förmågan att bekämpa många skogsbränder på olika platser under en lång tid. Och antagligen behöver vi skaffa egna brandflygplan.

Knut Persson

red@landskogsbruk.se