Sverigedemokraterna om lantbruksfrågorna inför EU-valet

Land Lantbruk har frågat ut de svenska EU-politikerna om de viktigaste lantbruksfrågorna inför EU-valet. Så här svarar Sverigedemokraternas etta på listan Peter Lundgren.

Peter Lundgren, SD.
Peter Lundgren, SD. FOTO: SVERIGEDEMOKRATERNA

Bör EU skära ned på Cap snarare än att höja den svenska EU-avgiften med 15 miljarder som EU-kommissionen föreslår?

– Den svenska avgiften ska inte höjas. EU behöver skära ned på utgifterna och Cap-anslagen bör sänkas i alla länder. För att förbättra för lantbrukarna kan nationell medfinansiering vara en lösning.

Vore det bra att slopa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och eventuellt gå tillbaka till nationella stöd?

– På längre sikt bör Cap avskaffas eller göras om från grunden. I vilket fall behövs ett stödsystem som bevarar det svenska jordbruket. På kort sikt är ökat nationellt medbestämmande mer realistiskt.

Ska bonden få stöd för att producera livsmedel eller snarare för att leverera vissa miljötjänster till samhället?

– En kombination. Samhället bör ge ersättning för de miljöåtgärder som krävs. Men andra ersättningar är också viktiga, både för att utveckla lantbruket och för att ge miljöfördelar.

Bör ekologisk livsmedelsproduktion premieras med högre stöd än konventionell?

– Ekostöden bör finnas kvar, även om det är ett trubbigt verktyg att stödja en hel produktionsform. I framtiden vore det bättre att ge ekolantbruket stöd för specifik miljönytta.

Hur kan EU-beslut bidra till att svenska bönder får betalt för sina mervärden och ges större chans att konkurrera?

– Sverige har viss särlagstiftning, vad gäller till exempel bete, något som producenterna borde kompenseras för. Att vinna acceptens från EU för detta är en viktig uppgift.

Bör EU arbeta för att minska användningen av växtskyddsmedel i jordbruket?

– Det är naturligt att växtskyddsmedel regleras hårdare eller fasas ut om miljörisker identifieras. Men politiker ska inte driva kampanj kring enskilda kemikalier, utan lämna det åt professionella bedömare.

Sverigedemokraternas grupp i EU-parlamentet är: ECR, Europeiska konservativa och reformister.

LÄS MER: Gunilla Ander: ”EU-valet ett ödesval för svenska lantbrukare”