”Tolv bra saker i skogen 2018”

Under förra året hände många positiva saker i skogen. Land Skogsbruks krönikör Leif Öster bjuder här på tolv exempel.

Leif Öster, krönikör i Land Skogsbruk.
Leif Öster, krönikör i Land Skogsbruk. FOTO: PRIVAT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

2018 är nu lagt till handlingarna. Skogsdebatten var onödigt bråkig. Men under fjolåret hände också många positiva saker för oss aktiva skogsägare. Här är tolv exempel:

1. Kanske det bästa som hände var att Skogsstyrelsen initierade och drev ett stort projekt för ökad skogsproduktion. Extra kul är att Naturskyddsföreningen deltog aktivt och inte hoppade av arbetet utan lämnade en reservation med synpunkter.

2. Det är trist med machokulturen i skogsbruket. Därför var det väldigt bra att Skogsstyrelsen och regeringen engagerade sig med kraft i frågan. Jag återkommer i en senare krönika med spaningar.

3. Under året har Skogsstyrelsens sektorsråd utvecklats till en väl fungerande mötesplats för näringens aktörer. Här är samtalstonen vårdad och argumentet ges, tas och vägs.

4. Det är bra att det äntligen blir rättsliga prövningar och översyn av en massa konstigheter i brukanderätten som fjällskogar och Art- och habitatdirektivet.

5. Under 2018 blev det samsyn att fler trä- och timmerhus och växande skogar är mycket bra för klimatet

6. 2018 går till historien som det mest lönsamma året någonsin för industrin. Med god lönsamhet skapas resurser för ökad forskning, utveckling, naturvård och betalning till skogsägare och entreprenörer.

7. Kompetensförsörjningen kom i fokus under 2018. Breda viktiga samtal förs nu om hur vi kan attrahera och behålla smarta ungdomar av båda könen.

8. Alla verkar nu vara överens om att det behövs ett omtag av organisationen av brandskyddet.

9. Alla verkar inse att blandskogar minskar riskerna i ett varmare klimat.

10. Det var bra att vi förra året började prata om kostnadseffektiv naturvård, frivilligt skydd och incitament för skogsägare som gör mer än vad samhällskontraktet kräver.

11. Kul är att Småland 2018 tog fram en färdig regional skogsstrategi och att alla andra län gjorde ansatser i den vägen.

12. Äntligen blev det OK att våga prova nya metoder. Visst tar man en risk och kan förstås misslyckas. Eller så lyckas hen bättre än vi andra. Men det är så skogsbruket utvecklas framåt.

Apropå punkten 12 - visst är mångfald bra? En nära vän till mig är stor skogsägare och driver ett aktivt produktionsinriktat skogsbruk. En annan odlar höga naturvärden. Själv gör jag både och. En tredje granne röjer inte. En fjärde har ingen koll alls på sin skog. Sammantaget är detta en enorm styrka. Låt oss stötta och uppmuntra allt fler fritt tänkande privata skogsägare under 2019.

Leif Öster,

Skogsägare, turismföretagare

LÄS MER: Leif Öster: ”Min julönskning: Släpp skogsägarna fria”