Trelleborgs kommun bygger fängelse på jordbruksmark

Trelleborg kommun och Kriminalvården underteckande i juni 2020 ett samverkansavtal om etablering av ett fängelse med 450 intagna. Nu växer kritiken mot att anläggningen ska byggas på 50 hektar jordbruksmark.

Trelleborgs kommun och Kriminalvården är överens.
Trelleborgs kommun och Kriminalvården är överens. FOTO: MOSTPHOTOS

Marken det rör sig om ligger i stadsnära. Den ägs av kommunen men har varit utarrenderad till en lantbrukare som nu sagts upp från sitt kontrakt. Land Lantbruk har sökt arrendatorn som avböjer att kommentera.

En hel del kritik har framförts på grund av att kommunen planerar exploatering på jordbruksmark men enligt Mikael Rubin (M) kommunalråd i Trelleborg är marken sedan länge är planlagd för exploatering.

– Det är den här marken av den som kommunen äger, som Kriminalvården pekat ut som lämplig när de har varit här och tittat på alternativa platser, säger han.

Nyligen togs ärendet upp i samhällsbyggnadsnämnden. Centerpartiets vice ordförande i kommunen Mats Sjöslätt reserverade sig mot beslutet.

– Vi anser att det finns andra och bättre platser att bygga ett fängelse på här i Trelleborg, säger han. Den här är jordbruksmark med klass 10-jord, som kommer att försvinna. Så bra jord är ovanlig i Sverige.

I sin reservation skriver Centerpartiet också att de anser att beslutet strider mot Miljöbalken där det framgår att jordbruksmark endast får tas i anspråk för exploatering om det krävs för att tillgodose väsentliga intressen och inte kan förläggas på annan plats.

Även LRF tycker att det är bekymmersamt att uppföra fängelset på jordbruksmark.

– Här har vi den bästa jordbruksmarken i världen som kommer att bli förstörd. Jag förstår samhällsnyttan och att man gärna vill ha ett fängelse i Trelleborg, men det borde gå att förlägga det på annan plats. Kommunen har ett stort ansvar för att inte förstöra mark för kommande generationer, säger Hans Ramel, ordförande i LRF Skåne.

I november genomfördes en arkeologisk undersökning på platsen och där påträffades såväl boplatser som gravsättningar. I redovisningen för utgrävningen skriver Länsstyrelsen att fornlämningar påträffades inom tre områden som föreslås skyddas från exploatering eller bli föremål för förundersökning.

– Vi kommer att göra en utgrävning i området, säger Mikael Rubin.

Fakta: Fängelset i Trelleborg

Samverkansavtal mellan kommun och kriminalvården sommaren 2021.

Planeras stå klart 2027.

Säkerhetsklass 2 - näst högsta säkerhetsklassen.

450 platser men ska även ha kapacitet att öka ytterligare.

Källa: Kriminalvården

LÄS MER: Bruka jorden i stället för att asfaltera den

LÄS MER: ”Diken ska skötas, men inte för bra. Då kan det bli böter.”