"Trolla inte bort hur djuren hade det på gården"

Uppdrag Granskning samarbetar inte med aktivisterna och det är tråkigt att LRF Ungdomen försöker vända fokus mot budbäraren. Så svarar redaktionen på kritiken.

När SVTs Uppdrag Granskning rapporterade från Arlagården byggde det inte på något samarbete, svarar redaktionen.
När SVTs Uppdrag Granskning rapporterade från Arlagården byggde det inte på något samarbete, svarar redaktionen.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Svar på LRF Ungdomens debattartikel "Varför samarbetar ni med aktivister?"

Uppdrag Granskning samarbetar aldrig med några enskilda individer eller intresseorganisationer. Vår journalistik är självständig och oberoende - oavsett vem som gynnas eller missgynnas av det vi publicerar. Men det är inte ovanligt att enskilda individer eller organisationer sprider en bild av att man samarbetar med Uppdrag Granskning - för att möjligen gynna sina egna intressen. Det förekommer till och med att personer utger sig falskeligen för att arbeta för oss. Tyvärr finns det inte mycket vi kan göra åt det.

Följaktligen bygger ingenting av det vi publicerat eller kommer att publicera kring djurvälfärden i Sverige på något samarbete. Däremot erbjuds vi dagligen fotografier, filmer, ljudinspelningar och dokument som visar på olika former av missförhållanden i samhället. Oftast tackar vi nej, och skälen till detta kan vara flera: tidspress, att materialet inte är tillräckligt intressant, att tipsen helt enkelt inte stämmer eller för att vi inte kan säkerställa när, var och hur exempelvis filmer är tagna.

Filmen vi fick tillgång till från gården i Hälsingland bekräftade däremot en bild av djurhållningen på gården som flera andra före oss hade misstänkt, men där myndigheterna till stora delar sekretessbelagt uppgifter om förhållandena på gården. När vi med säkerhet kunde verifiera hur och när den var filmad blev den ett viktigt komplement till den omfattande research vi själva gjorde – och som den allra största delen av reportaget bygger på. Inte på filmen inifrån gården, vilket LRF Ungdomen helt verkar bortse från.

Antydan om att SVT skulle ställt krav på den tekniska kvalitén är både fel och märklig. Den enklaste mobiltelefon klarar idag av att filma det som visades. Filmen var dessutom en vecka gammal och redan lämnad till polisen när vi fick höra talas om den. Efter att ha säkerställt materialet och låtit sakkunniga titta på filmen var det en självklarhet att publicera.

LRF Ungdomen försöker trolla bort hur djuren hade det på gården. Inspelningen gjordes på en gård som under månaderna dessförinnan fått tre förelägganden av Länsstyrelsen för allvarliga brister enligt Djurskyddslagen. Arla hade sett brister på gården, kommunens miljökontor och LRFs omsorgsgrupp likaså. Dagen efter sändningen kom djurägarens egen veterinär till gården och rekommenderade omedelbar slakt av flera djur. Veterinärens observationer leder också till att djurägaren åtalsanmäldes av Länsstyrelsen två veckor senare.

Vi trodde nog att de unga bönderna, svenskt lantbruks framtid, skulle uppröras och vilja diskutera de missförhållanden som reportaget visar på. Istället ägnar LRF Ungdomen i sin debattartikel två meningar åt ”att inga djur ska fara illa” - resten handlar om vem som filmade ett allvarligt missförhållande där djur just ”far illa”. Och att SVT valde att visa det. Uppenbarligen är det den viktigaste frågan för LRF Ungdomen.

Dessbättre var den stora majoriteten av alla lantbrukare och djurägare som hörde av sig till oss efter reportaget mer bekymrade över den bristande djuromsorgen – inte över budbäraren.

Axel Björklund, projektledare och ansvarig utgivare

Lars-Göran Svensson, redaktör

Ali Fegan, reporter och programledare

SVT Uppdrag Granskning

LÄS MER: Uppdrag granskning om Arlagården

LÄS MER: "Helt missvisande bild av svensk djurhållning i Uppdrag Granskning"