Tufft på ekomarknaden just nu

Loppet är inte kört för Sveriges ekolantbrukare. Däremot kan vi känna oro för framförallt dagligvaruhandelns engagemang för ekologisk produktion, skriver Erika Olsson och Marcus Lundmark, Ekologiska Lantbrukarna. 

Vi måste se till att vi inte tappar fler ekologiska lantbrukare, så att vi kan fortsätta producera livsmedel med stor hänsyn till miljö och hälsa, skriver Ekologiska Lantbrukarna. FOTO: ANDERS FÄLLMAN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattartikeln "Den ekologiska produktionen är död".

Per Odén har alldeles rätt, det är tufft på ekomarknaden just nu. Samtidigt är lantbruk en produktion där man behöver följa skeenden ur ett längre perspektiv för att ge en rättvis bild. Ser man på utvecklingen i Sverige över tid är den certifierade ekologiska produktionen en framgångssaga. Den har gett tusentals svenska lantbrukare möjlighet att få extra betalt för produkter med hög ambitionsnivå. Hundratusentals hektar jordbruksmark odlas i dag med principer som säkerställer dess förmåga att försörja kommande generationer. 

Lyfter vi blicken över Sveriges gränser och spanar ut i Europa så finns det skäl för hoppfullhet. Under året förväntas kommissionen anta lagstiftning som begränsar användningen av kemiska bekämpningsmedel. Det kommer all svensk matproduktion med någon form av ambitionsnivå för hållbarhet att tjäna på.

Vi håller med Per Odén i analysen av att många konsumenter flyttat fokus och idag väljer det billigaste alternativet. Hälso- och miljöproblem orsakade av kemiska bekämpningsmedel har hamnat i glömska. En del i det är nog att vi som intresseorganisation för ekologiskt inte varit tillräckligt skarpa i vår kommunikation. En annan del är att dagligvaruhandeln minskat sitt kampanjande för ekologiskt till förmån för andra mervärden. Matproduktion och livsmedelsindustrin på global nivå omsätter enorma summor och styrs av multinationella företag med starka vinstintressen. Till detta kan läggas att det finns en stark kemikalieindustri som tjänar på att inte bli ifrågasatta. Vad privatkunden väljer att lägga i varukorgen i Sverige är ingen slump.

Vi håller dock inte med om att loppet är kört, det finns en otrolig kraft och kompetens bland Sveriges ekolantbrukare. Däremot kan vi känna oro för andra aktörers, framförallt dagligvaruhandelns, engagemang för ekologisk produktion. Vi måste se till att vi inte tappar fler ekologiska lantbrukare och producenter, så att vi kan fortsätta producera livsmedel med stor hänsyn till miljö och hälsa som Per Odén med all tydlighet beskriver in sin debattartikel att ekologisk produktion gör.

Erika Olsson, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna
Marcus Lundmark, styrelseledamot Ekologiska Lantbrukarna  

Läs mer: 

Sverige har en livskraftig ekoproduktion

Den ekologiska produktionen är död