Utökat coronastöd till enskilda firmor

Nu kan den som har tappat omsättning till följd av pandemin söka coronastöd. Som mest kan den som driver enskild firma få 120 000 kronor som kompensation för perioden mars-juli. Regeringen förbereder även ett stöd för perioden augusti-oktober.

Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund.
Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund. FOTO: PRIVAT OCH PXHERE

Regeringen har anslagit pengar i en extra ändringsbudget i samråd med Centerpartiet och Liberalerna. För 2020 finns nu 3,5 miljarder kronor öronmärkta för det nya omsättningsstödet.

Stödet riktas till enskilda firmor och är en ekonomisk kompensation för den som har tappat omsättning till följd av corona.

För att komma ifråga ska företagaren uppfylla vissa kriterier:

- Ha haft en årsomsättning på minst 200 000 kronor under 2019. 

- Föregåendet års månad eller månader utgör referensperiod. Tappet under perioden mars-april ska ha varit minst 30 procent jämfört med 2019, under maj 40 procent och för juni-juli 50 procent.

Stödet är på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna. För mars–april utgår max 48 000 kronor, för maj 24 000 kronor och juni–juli 48 000 kronor.

Regeringen och samarbetspartierna kommer även att föreslå stöd för augusti–oktober 2020. Om omsättningstappet överstiger 50 procent kan den enskilda näringsidkaren då få ersättning med 70 procent av tappet, eller som mest 72 000 kronor för den föreslagna stödperioden.

När det ursprungliga förslaget presenterades väckte det kritik från olika organisationer. Många anser att kravet på en årsomsättning om minst 200 000 kronor är på en nivå som flera småföretagare inte kommer upp i och att de som är nystartare eller har en oregelbunden omsättning hamnar utanför de referensperioder som stöden baserar sig på.

Erik Sjölander är näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas riksförbund. Han anser att omsättningsstödet kommer på tok för sent, till skillnad mot stöd som tidigt under pandemin riktades till stora bolag i form av omställnings- och korttidspermitteringstöd.

- Många småföretagare har inga marginaler och de har nu fått vänta i upp till åtta månader medan deras verksamhet i praktiken har haft yrkesförbud. De har inte haft några inkomster samtidigt som de ska betala utgifter för företaget: hyra, försäkringar, telefon etcetera.

Erik Sjölander anser att regeringen borde ha varit mer snabbfotad och agerat redan i mars som de nordiska grannländerna gjorde.

- I till exempel Norge sa man tidigt att det skulle vara enkelt och att det skulle gå fort att få ut pengar till drabbade småföretag, säger han och påpekar att risken för att byråkratin kommer att sinka de svenska utbetalningarna då både länsstyrelserna och Boverket är involverade i beslutsprocessen.

En bedömning är att uppemot 46 000 enskilda näringsidkare kan vara berättigade att söka omsättningsstöd. När utbetalningarna kommer att kunna betalas ut är oklart.

- Alla myndigheter fungerar som stuprör och har dålig kontakt med varandra. Dessutom jobbar länsstyrelserna olika och gör olika bedömningar. Vissa är mer effektiva, andra inte - så utbetalningarna lär dröja, tror Erik Sjölander.

Fakta: Omsättningsstödet

Stödet införs genom en ny förordning. Förordningen är utformad efter förebild av de bestämmelser som gäller för omställningsstödet.

Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av spridningen av covid-19.

Den nya förordningen trädde i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Källa: Regeringen

LÄS MER: Jobb & Karriär: Förslag ska underlätta skatteregler för företagare

LÄS MER: Jobb & Karriär: Digital ostprovning gav uppsving för lokal mat