”Uttorkade vattendrag skapar frågetecken”

Allt fler ställer sig frågan om vad som egentligen pågår på vattenvårdsenheten på länsstyrelsen i Örebro. I några artiklar kommer Land Lantbruk och Göran Berglund granska vattenförvaltningen i Örebro län.

Missa inte Göran Berglunds granskande artikelserie "Kampen om dammarna".
Missa inte Göran Berglunds granskande artikelserie "Kampen om dammarna". FOTO: GÖRAN BERGLUND

I vattenkraftskretsar betraktas Örebro jämte Skåne och Halland som de län där länsstyrelserna går hårdast fram med utrivningar av dammar.

Sedan 2010 har 24 dammar i Örebro län rivits ut varav 15 projekt har finansierats med sammanlagt 8,6 miljoner kronor ur Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval. Ytterligare fem utrivningar är nära förestående och så kommer det att fortsätta – hela tiden med fria vattenvägar för öring som ett av huvudargumenten.

Men när sommarens torka satte in blev naturen miljövännernas värsta fiende, åtminstone om man får tro kritikerna. Utan regleringsmöjligheterna försvann vattnet och arterna som åtgärderna skulle gynna fick i stället stryka på foten.

Länsstyrelsen menar å sin sida att allt orsakades av den extrema torkan och att den gångna sommarens händelser inte påverkar arbetet med det man kallar återställande av vattendragen.

Men i ett uppmärksammat fall där det trots allt fanns möjlighet att med hjälp av dammluckor släppa på vatten för att gynna den rödlistade flodpärlmusslan så valde länsstyrelsen att trots påstötningar avvakta i flera veckor.

Nu ställer allt fler frågan vad som egentligen pågår på vattenvårdsenheten i Örebro, i synnerhet som handläggare som rekryterats de senaste åren har tydliga kopplingar till organisationer som förespråkar utrivning.

Det finns också en utbredd oro för att länsstyrelsen inte har en balans mellan sina uppgifter som natur- och kulturvårdare.

Land Lantbruk kommer i några artiklar att granska vattenförvaltningen i Örebro län.

LÄS MER: Utrivna fördämningar fick motsatt verkan i Örebro län

LÄS MER: Länsstyrelsen: ”Vi gjorde vad vi kunde”