Vägledning om avverkning får överklagas

Skogsstyrelsens vägledning till en skogsägare som anmält att han planerar att avverka får överklagas. Det säger kammarrätten i Göteborg.

Skogsstyrelsens vägledning till en skogsägare som planerar att avverka får överklagas. Det har kammarrätten i Göteborg beslutat.
Skogsstyrelsens vägledning till en skogsägare som planerar att avverka får överklagas. Det har kammarrätten i Göteborg beslutat. FOTO: PATRIK SVEDBERG

Bakgrunden är fastighetsägaren Björn Bengtsson i november 2016 gjorde en anmälan till Skogsstyrelsen om avverkning i Härryda kommun. Med anledning av anmälan lämnade Skogsstyrelsen en vägledning som innehåller ett antal åtgärder som de anser att markägaren behöver ta hänsyn till för att uppfylla kraven i skogsvårdslagen.

Organisationen Skydda Skogen överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Göteborg som i maj 2017 avvisade överklagandet med hänvisning till att vägledningen inte var ett överklagbart beslut.

Kan överklagas

Skydda Skogen överklagade förvaltningsrättens beslut till kammarrätten i Göteborg som nu i en dom upphävt förvaltningsrättens beslut och förklarar Skogsstyrelsens vägledning som ett överklagansbart beslut.

Kammarrätten gör bedömningen att vägledningen ger skogsägaren rätt att avverka. Därmed blir det ett beslut som i betydande grad påverkar både skogsägaren och naturvården, vilket betyder att vägledningen därför kan överklagas.

Strider mos skogsvårdslagen

I kammarrätten framhöll Skogsstyrelsen att vägledningen inte är rättsligt bindande för skogsägaren och därför menade de att det inte är möjligt att överklaga den. Skydda Skogen hänvisade till att det strider mot både skogsvårdslagen och EU:s miljölagstiftning att tillåta avverkningen och att vägledningen därför måste vara möjlig att överklaga.

Faktiska konsekvenser avgörande

I sin dom har kammarrätten tillämpat den nya förvaltningslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet 2018. Enligt kammarrätten kan vägledningen antas påverka både skogsägarens och naturvårdens intressen på ett inte obetydligt sätt och är därför ett beslut som enligt förvaltningslagen får överklagas.

– En rekommendation eller vägledning kan vara överklagbar trots att det är frivilligt för adressaten att följa den. Det avgörande är beslutets faktiska konsekvenser, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman i ett pressmeddelande.

Tillbaka till förvaltningsrätten

Följden av kammarrättens beslut blir nu att förvaltningsrätten får tillbaka målet för fortsatt handläggning. Kammarrätten har dock inte tagit ställning till om just Skydda Skogen får överklaga beslutet.