Valdagen startskottet för LRFs arbete

Det finns åtta partier i Sveriges riksdag, men det finns bara ett LRF. Vårt arbete slutar inte 11 september, skriver Palle Borgström.

Självförsörjningen av livsmedel, skogsråvara och energi är viktigt för hela Sverige, skriver LRFs Palle Borgström.
Självförsörjningen av livsmedel, skogsråvara och energi är viktigt för hela Sverige, skriver LRFs Palle Borgström. FOTO: TT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är intensiva tider i våra gröna näringar. Alla vi som jobbar inom växtodlingen har skördat och sått. Själv har jag haft många arbetsamma, men produktiva dagar på gården. Jag är tacksam för en hygglig skörd, men ägnar också mycket tid åt att fundera på de höga insatser som står på spel under årets odlingssäsong.

De ökande energipriserna oroar många av oss i hela kedjan från jord till bord. Förutsättningarna för att producera mat försämras kraftigt av oberäkneliga och höga energipriser. Ett annat orosmoln är tillgången och priset på gödning. Höga priser på en insatsvara som dessutom skiftar, ställer höga krav på oss som företagare.

Oron jag känner vägs dock till viss del upp av tillförsikten inför framtiden. Det har knappast varit tydligare för samhället, beslutsfattare och politiker hur avgörande det är med en livskraftig inhemsk livsmedelsproduktion.

Vi är i slutspurten av valrörelsen och partierna slåss om landsbygdens röster. Mer fokus på landsbygden, skogen och livsmedelsproduktionen gör att vi i LRF har större möjligheter att få gehör för våra frågor. LRF driver bland annat att vi måste ha tydliga mål i en uppdaterad livsmedelsstrategi, som också tar hänsyn till insatsvaror och energi. Vilttrycket måste minska och därmed viltskadorna i både jord- och skogsbruket. Äganderätten i skogen måste öka och andelen svenskproducerat i offentliga upphandlingar likaså. På ett mer övergripande plan, måste regelkrånglet minskas för oss företagare i de gröna näringarna.

Det finns åtta partier i Sveriges riksdag, men det finns bara ett LRF. Vårt arbete slutar inte 11 september. Valdagen är startskottet för LRFs intensiva påverkningsarbete som tar vid när politiker byts ut och nya mandat fördelas. LRF lovar att följa upp hur det går med partiernas vallöften och fortsatt arbete för att jord- och skogsbruket blir en central del av de kommande regeringsförhandlingarna. Självförsörjningen av livsmedel, skogsråvara och energi är viktigt för hela Sverige.

Jag vill även uppmana dig som läser det här att nyttja din möjlighet att rösta. Det är en viktig demokratisk rättighet som inte är självklar i många andra delar av världen. Rösta efter eget huvud och så som du tror att Sverige bäst utvecklas. Det kommer jag att göra.

Palle Borgström, förbundsordförande LRF

LÄS MER: Palle Borgström: Det internationella arbetet spelar roll