Värna skogens vatten med respekt

Det man äger och brukar vårdar man också. Om man får förtroendet och respekten. Värna den biologiska mångfalden i bäckarna och åarna men schackra aldrig med friheten, skriver Mats Blomberg.

I höstas kom boken "Vattenland" ut. En postum hyllning till Lennart Henrikson, skriver Mats Blomberg. FOTO: ISTOCK

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

En av författarna till den framgångsrika boken "Skogens vatten", tillika grundbok för kampanjen med samma namn, var Lennart Henrikson. Lennart gick tyvärr bort 2021 men hans passion och intresse för att entusiasmera skogsägare lever kvar. Skogens vatten stimulerade oss att se sjöar och vattendrag i skogslandskapet med nya ögon. Kampanjen var sprungen ur ett skogsägarinitiativ. Ett unikt samarbete över gränserna som gav resultat.

Tusentals är de skogsägare som tagit del av budskapet. Många hade förmånen att få lyssna på Lennart och blev inspirerade. Skogsägarföreningarna tog höjd för mer kunskap om hänsyn vid bäcken.

Hundratals aktiviteter har sedan kampanjen startade 2012 pekat på hur man ska tänka efter före. Hur undviker vi körskador? Hur bred ska en kantzon vara? Nya så kallade vattendemoslingor invigs fortfarande genom "Grip On Life"-projektet. Allt detta ett resultat av frivilliga åtaganden där myndigheter och experter deltagit med kunskap, men skogsägarna har ägt besluten och gjort jobbet. Ett exempel på skogspolitikens grundbult om frihet under ansvar. Idag är det viktigare än någonsin. När hela vårt skogskapital och skogsägarnas möjligheter att själv forma sin framtid hotas genom inskränkningar, både från EU och genom snävare svensk tolkning, måste rösten höjas. Om och om igen. Utan frivilliga drivkrafter förtvinar de goda initiativen. Förtroendet för budskapet får man när mottagaren själv bestämmer takten och behovet. Tillit bygger man genom att verka med skogsägarna, inte mot. Lennart förstod detta som den jordnära biolog han var. En mästare i att förmedla kunskap med humor. Med en underton av allvar.

I höstas kom boken "Vattenland" ut. En postum hyllning till Lennart som är medförfattare genom texter han skrev innan sin bortgång. Bokens författare och redaktör är Bo Landin. Han är en mångårig vän till Lennart som uppfyllde sitt löfte: att se till att boken blev färdig och utgiven. Boken beskriver förvisso rätt mycket om vad människan, i okunskap och missriktad ambition, gjort för att fördärva vattenlandskapet. Sverige var fattigt, vi behövde odla upp ny mark för att överleva. Misstag har gjorts, men detta vattenhistoriska dokument visar att vi kan lära oss av dem, och vända blad. Kunskapen om skogens betydelse för levande skogsvatten har vuxit hos skogsägare, entreprenörer och företag. Med egen fri vilja till utbildning och rådgivning. För det man äger och brukar det vårdar man också. Om man får förtroendet och respekten. Den insikten hade Lennart. Läs gärna boken och dra dina egna slutsatser om vattenlandet. Värna den biologiska mångfalden i bäckarna och åarna men schackra aldrig med friheten!

Mats Blomberg, aktiv skogssenior

LÄS MER: Säker Skog – beredskap som fungerar