Vi får inte drabbas av klimatångest

På många ställen i världen pågår redan en omställning till ett långsiktigt hållbart lantbruk. Inte minst i Sverige, skriver Lena Johansson inför FNs klimatkonferens.

Många kräver stora förändringar i jord- och skogsbruket, inte enbart av klimatskäl.
Många kräver stora förändringar i jord- och skogsbruket, inte enbart av klimatskäl.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Lantbruks ledarskribenter. Land Lantbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

När FNs klimatkonferens COP26 startar i helgen kommer jord- och skogsbruket att vara ett av de stora diskussionsämnena. På global nivå står jordbruket och livsmedelsproduktionen för en tredjedel av klimatutsläppen. Det gör dem till en av de hetaste frågorna i klimatdebatten.

Samtidigt är jordbruket en förutsättning för att vi ska överleva. Och det ligger i allas intresse att bönder och andra livsmedelsproducenter ges goda möjligheter att producera mat till en växande befolkning.

På många platser i världen pågår också en omställning till ett långsiktigt hållbart lantbruk. Inte minst i Sverige. Häromveckan presenterade mjölk- och köttbranschen gemensamt en rapport som visar att svensk animalieproduktion kan minska utsläppen av metan och andra växthusgaser i enlighet med Parisavtalet, bland annat med hjälp av bättre foder och nya metoder för att ta hand om stallgödseln. Tidigare har en liknande rapport visat att svensk växtodling kan bli klimatneutral till 2050.

"Sprid inte bilden av att det är försent att rädda klimatet" skrev en grupp forskare i en debattartikel i Dagens Nyheter nyligen. De åtta klimatforskarna oroar sig för att alltför alarmistiska profetior i stället ska leda till handlingsförlamning och ångest. Och att det blir en dålig grogrund för de politiska beslut och internationella överenskommelser som krävs för en ordnad övergång till klimatneutralitet.

Genast får de mothugg. Vi står på avgrunden till en katastrof och klimatångesten ska inte bagatelliseras, replikerar till exempel en klimataktivist.

Det finns starka intressen som kräver stora förändringar i jord- och skogsbruket, inte enbart av klimatskäl. Allt från oljebolag som inte vill ha konkurrens från bioenergi till djurrättsaktivister som vill att vi ska sluta föda upp djur för konsumtion.

Men ekosystemen är komplexa och för den som försöker följa debatten är det svårt att få en helhetsbild. Vad händer till exempel med den biologiska mångfalden och kolinlagringen om vi tar bort alla betesdjur och slutar med vallodling? Vad ska ersätta trä som råvara i allt från papper, byggnadsmaterial och energi om vi slutar avverka skogarna?

Ska vi få långsiktiga, realistiska förändringar krävs det att politikerna håller huvudet kallt och verkligen inser komplexiteten i omställningen. Att ändra samhällssystem och människors levnadsvanor kan inte ske brådstörtat. Beslut som fattas i panik blir sällan varken kloka eller långvariga.

Lyssna på forskarna, uppmanar Greta Thunberg. Men inte heller forskarna är eniga. Klart är dock att vi måste ställa om till en mer hållbar livsstil, men inte drabbas av klimatångest och handlingsförlamning.

LÄS MER: Vi måste stoppa matsvinnet på åkrarna

LÄS MER: Har statsministern vänt landsbygden ryggen?