”Vi får vänja oss vid köerna”

De längre väntetiderna mellan anmälan och hämtning till slakt är här för att stanna, menar Theres Strand, vice VD för Svenska Köttföretagen.

Theres Strand, vice VD för Svenska Köttföretagen och ansvarig för arbetet med branschfrågor inom Svenska Köttföretagen. Hon är också ansvarig för handlingsplanerna för svensk gris-, nöt- och lammproduktion.
Theres Strand, vice VD för Svenska Köttföretagen och ansvarig för arbetet med branschfrågor inom Svenska Köttföretagen. Hon är också ansvarig för handlingsplanerna för svensk gris-, nöt- och lammproduktion. FOTO: SVENSKA KÖTTFÖRETAGEN

– Ska vi ha bra priser får vi vänja oss vid bättre planering och längre tid mellan anmälan och hämtning. Alla i värdekedjan måste ta ett ansvar, säger Theres Strand.

”Vill öka volymer utan att sänka priser”

Hon ser svensk nötköttsproduktion som en trappa där vägen upp inte är spikrak.

– Konsumtionen av nötkött minskar något. Samtidigt vill vi öka våra volymer på marknaden utan att behöva sänka priserna.

Theres Strand är inte förvånad över att det dyker upp kampanjer i handeln med billigt importerat nötkött.

– Nej, när det kommer in billigt kött och prisskillnaderna är stora ser handeln en möjlighet att sälja. Det finns alltid en gräns för hur mycket det kan skilja i pris och varje del av värdekedjan ser i första hand till sitt eget hus. Det får man ha med i beräkningen.

Ska uppfödarna räkna med att avräkningspriset sjunker framöver?

– Att avräkningspriset varierar är naturligt på en marknad. Vi försöker hålla det uppe genom att anpassa slakten efter den mängd svenskt nötkött som efterfrågas till den prisnivå som vi har haft de senare åren.

LÄS MER: Lång väntan på slakt här för att stanna

Minskad köttförbrukning – men högre efterfrågan på svenskproducerat