Vi kan inte lägga alla ägg i samma energikorg

Jag är övertygad om att vi måste lägga våra ägg i olika korgar om vi ska kunna komma framåt med att minska utsläppen, skriver Marit Bohlin.

Pratar vi bränsle så verkar det som om vi alla ska köra elbil framöver. Att det finns andra alternativ såsom biogas, HVO eller RME verkar inte tas någon hänsyn till, skriver Marit Bohlin. FOTO: PRIVAT

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Snart är det dags för påsk och vad är mer förknippat med påsk än ägg. Och apropå ägg. Följer utvecklingen kring EU och alla nya förslag, direktiv och debatter. Känslan som jag inte blir av med är att nu läggs alla ägg i en och samma korg. Vad är det då för korg jag tänker på? Jo, energikorgen. 

Energikorgen består av mycket till oss medborgare. Det är uppvärmning, bränsle och mycket mer. Pratar vi bränsle så verkar det som om vi alla ska köra elbil framöver. Att det finns andra alternativ såsom biogas, HVO eller RME verkar inte tas någon hänsyn till.

Ovissheten om vilka bränslen politikerna tänker satsa på leder till en stor osäkerhet kring investeringar för företag, men också för skogsägare. Vilket bränsle ska vi använda framöver? Om jag vill investera i en ny maskin hur ska jag tänka då? Jag kanske vill kunna köra min maskin på ett biobränsle men hur ska jag kunna göra det i framtiden? Här finns väldigt mycket potential och vilja men stora hinder för att vi ska kunna komma framåt. 

Ibland kan det kännas som ett uttjatat argument att vi har stor potential i skogen, men det är ju den verkligheten vi lever i. När jag åker runt i Sverige brukar jag slås av tanken på hur mycket bioenergi det finns i vårt land. Titta på alla åkerkanter och igenväxta åkrar. Räknas denna potential med när vi pratar om skogen? Troligen inte då den inte är klassad som skogsmark. Vi har själva huggit åkerkanter och även om vi inte är några stora ägare av sådan mark så har vi levererat in biobränsle till värme och elproduktion, och inte minst värme till oss själva som ved. Det bästa med biobränsle är ju också att det växer upp nytt.  EU har också presenterat ett nytt förslag till ny förordning om restaurering av natur inom EU. Det innehåller ett flertal bindande mål och skyldigheter för medlemsstaterna rörande restaurering av olika typer av ekosystem. Bland annat ska Sverige i det här fallet restaurera ett stort antal hektar betesmark, något som på kort sikt kan ge stora mänger biobränsle – men vad händer sen? Alla dessa förslag passar ibland dåligt med hur vi använder marken här i landet, vilket är en konsekvens av att alla medlemsländer från norr till söder inom EU ska ha samma regler. 

Jag är ändå övertygad om att vi måste lägga våra ägg i olika korgar om vi ska kunna komma framåt med att minska våra utsläpp.

Marit Bohlin, blivande skogsägare

LÄS MER: Ringer inte varningsklockorna nu?