Vi måste stoppa de nya kostråden

De nya nordiska näringsrekommendationerna lägger ner vårt jordbruk och ökar vår sårbarhet, skriver Stefan Hellstrand.

Ska vi på allvar ersätta två tredjedelar kött med morotsbiffar och annan plantbaserad mat, frågar sig debattören. FOTO: THOMAS SÖDERGREN

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ska vi på allvar plocka bort 50-75 procent av mjölkkorna i Sverige? Ska vi på allvar plocka bort cirka två tredjedelar av allt griskött, nötkött, fårkött, viltkött, samt renkött i Sverige? Det är vad Nordiska Ministerrådet vill och rekommenderar.

Det är nämligen de faktiska effekterna av förslaget till nya nordiska näringsrekommendationer (NNR) som nu har lagts fram i den huvudrapport som sammanfattar allt det jobb man under ett antal år har drivit. I rapporten kan man läsa rörande mjölk och mjölkprodukter:

"Övergripande vetenskapligt råd: 250-500 gram per dag av huvudsakligen lättmjölk och mejeriprodukter (10 gram ost motsvarar 100 gram mjölk). Om konsumtionen av mjölk och mejeriprodukter är lägre än 250 gram per dag behöver produkterna ersättas med kosttillskott eller andra livsmedel."

Rörande rött kött kan man läsa:

"Av hälsoskäl bör konsumtionen av rött kött vara låg och inte överstiga 350 gram i veckan (tillagat). Processat kött bör vara så låg som möjligt. Av miljöskäl bör konsumtionen av rött kött vara betydligt lägre än 350 gram per vecka (tillagat). Minskningen av konsumtionen av rött kött ska inte resultera i en ökning av konsumtionen av vitt kött. För att minimera påverkan på miljön ska köttkonsumtionen ersättas av en ökad konsumtion av växtbaserad mat, som grönsaker."

Effekterna av dessa så kallade vetenskapligt baserade råd är att Sverige rejält sänker sin förmåga att försörja sin befolkning med mat. Vi ger också Ryssland ett till vapen, matvapnet, att destabilisera våra samhällen i Norden och Baltstaterna med. De omfattas ju också av dessa kostråd.

Dessutom sänker vi den globala livsmedelssäkerheten, och tvingar tiotals miljoner människor ut i svält, när vi från de köpstarka nordiska länderna lägger ned ett jordbruk som under 5 000 till 6 000 år varit basen för våra civilisationer, för att istället grunda en stor del av vår matförsörjning, särskilt proteinförsörjning, på interkontinental import. Likaväl som interkontinentala missiler är riskabla är det riskfyllt för ett litet land i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge att basera väsentlig del av matförsörjningen på interkontinental handel.

Jag menar att vi har ett akut behov inom kommuner, regioner och lantbruksnäringen att innan beslut om dessa kostråd tas (vilket sker under senare delen av våren eller försommaren) mobilisera för att få hejd på dem. Och både Landsbygdsdepartementet och Försvarsdepartementet bör på allvar titta på detta. De nya näringsrekommendationerna saboterar alla ambitioner med en Livsmedelsstrategi 2.0 och skadar gravt vårt nationella oberoende. Detta är farligt på riktigt.

Stefan Hellstrand
M Sc Agronomi, husdjursskötsel 
Fil lic systemekologi, naturresurshushållning
Tekn dr, energi- och miljöteknik