Viktigt att svara på LRFs remiss

Det är viktigt med en bred debatt om LRFs moderniserade organisation nu. Svara på remissen oavsett om ni håller med om förslaget eller har synpunkter på den, skriver Anders Richardsson, ordförande i LRF Halland.

Det är viktigt att se och förstå alla synpunkter om hur vår folkrörelse ska se ut i en moderniserad form, skriver Anders Richardsson. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Just nu pågår en remissrunda i hela vårt LRF hur en moderniserad folkrörelse skulle kunna se ut. Det arbetet har flera medlemmar och beslut på olika platser och tidpunkter i vår organisation beställt, med början redan 2018. Men diskussionen är mer eller mindre ständigt pågående. I Halland har vi gått lite före då vår regionstämma för två år sedan fattade beslut om att stadgebinda kommungrupperna och möjliggöra en friare form att bedriva det lokala arbetet i.

Äntligen sa en del. Var rädd om lokalavdelningarna sa andra.

Min vän och medlem Lars Svensson har varit med i debatten hela tiden. Det bedrivs ett fantastiskt arbete i Sibbarp, såväl som i några avdelningar till. Det är jättebra och samtidigt viktigt att det är upp till var och en att vara så aktiv som man känner motivation till.

Nu finns det en remiss utskickad till 7000 förtroendevalda i LRF i hela Sverige. Ett förslag på hur LRFs förtroendemannaorganisation skulle kunna se ut framåt. Den går lite längre än hur det ser ut hos oss i Halland och Västra Götaland i dag. Det förekommer en bra debatt och många diskussioner vad jag förstår, på många håll runt om i lokalavdelningar, kommungrupper och bland många intresserade.

Förslaget är inte komplett. Det är inte färdigt. Hade ambitionen varit att rakt av genomföra det Lars Svensson beskriver så hade vi inte skickat ut 7000 förfrågningar. Då hade riksförbundsstyrelsen fattat ett beslut rakt av, tagit smällen och gått vidare. Så fungerar ofta övrig affärsvärld. Men inte LRF. 

Jag håller fullständigt med Lars Svensson om att det är viktigt med en bred debatt nu. Att se och förstå alla synpunkter, för det finns olika uppfattningar om hur vår folkrörelse ska se ut i en moderniserad form. Det som är viktigt nu är att svara på remissen oavsett om ni håller med om förslaget eller har synpunkter på den. Vi behöver alla inspel – det är så en levande folkrörelse fungerar.

Anders Richardsson, ordförande LRF Halland