Vildsvinen i Finland har blivit färre

Finland har lyckats att minska vildsvinsstammen efter ett antal förändringar för att underlätta jakten och motivera jägare.

Vildsvinen i Finland har blivit färre.
Vildsvinen i Finland har blivit färre. FOTO: MOSTPHOTOS

Finland har än så länge inte haft några fall av afrikansk svinpest och arbetar förebyggande för att mota den i grind. Det skriver svenska Yle.

Underlättar för jakten

En åtgärd har varit att öka avskjutningen av vildsvin och för att underlätta har regleringarna i vildsvinsjakten luckrats upp. Bland annat är det tillåtet att använda sig av en fast artificiell ljuskälla och inhägnader och den tillåtna perioden för vildsvinsjakt har också förlängts.

Stammen minskat

Som ett resultat har vildsvinsstammen i Finland minskat, enligt Naturresursinstitutet Luke. Det finns mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland i år och motsvarande siffra för förra året var mellan 2 100 och 5 450.

Utifrån jägarnas observationer finns flest vildsvin i östra Nyland och sydöstra Finland.

Löpande kontroller

För att kunna upptäcka smitta i ett tidigt stadium görs löpande kontroller av fällda vildsvin, men även självdöda. Förra året togs prover från 715 fällda och 21 självdöda vildsvin i Finland.

Jägare får premier

Jaktlagen får även premier från finska svinföretagare på mellan 40 och 100 euro per prov som görs på fällda vildsvin.

Läs mer: EU förklarar Tjeckien fritt från afrikansk svinpest

Viltstängsel mellan Finland och Ryssland hindrar inte svinpest