Viltstängsel mot Ryssland hindrar inte svinpest

Att bygga ett stängsel mellan Finland och Ryssland skulle vare sig stoppa vildsvin eller minska risken för afrikansk svinpest. Risken är större att stängslet skulle innebära andra problem.

En utredning visar att ett stängsel inte skulle hindra vildsvin från Ryssland att ta sig till Finland.
En utredning visar att ett stängsel inte skulle hindra vildsvin från Ryssland att ta sig till Finland. FOTO: IBL BILDBYRÅ

På uppdrag av det finska jord- och skogsbruksministeriet har en utredning gjorts angående de konsekvenser som ett 500 kilometer långt vildsvinsstängsel utmed Finlands östra gräns skulle kunna medföra.

Hindras inte av stängsel

Utredningen slår fast att ett stängsel som totalt stänger ute vildsvin är mycket svårt att bygga, då terrängen består av skog, vägar och vattendrag. Djuren rör sig över stora områden och kan gå runt eller till och med igenom ett stängsel. Därför är det tveksamt att ett stängsel skulle minska risken för spridning av afrikansk svinpest (ASF), vilket var avsikten.

Kan påverkas negativt

I stället kan det hindra andra stora däggdjur från att röra sig fritt i skog och mark, vilket innebär att det blir svårt att uppskatta livskraften hos rovdjursbeståndet och uppnå målen i EU:s habitatdirektiv, anser jord- och skogsbruksministeriet.

Samarbete bäst smittbekämpning

Enligt ministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio är raska åtgärder och samarbete av stor betydelse vid bekämpningen av afrikansk svinpest.

– Sjuka och döda djur ska undersökas snabbt, vilket minskar smittrisken. Jakt är också ett bra sätt att bekämpa sjukdomen. Samarbete mellan myndigheter, näringens representanter, experter på viltfrågor och jägare är det bästa sättet att undvika smittrisken, säger hon i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Danmark bygger viltstängsel mot Tyskland

LÄS MER: Fransmän bygger stängsel mot belgiska gränsen

LÄS MER: Vildsvinet som bara SKA genom stängslet