Alla vill ha biologisk mångfald

Hur kan vi optimalt utnyttja fotosyntesen för att på ett hållbart sätt få tillgång till de varor vi vill ha och inte tära på jordens ändliga resurser? Aktivt jord- och skogsbruk kommer att vara en viktig del i ett sådant samhälle, skriver Per Nyström.

Det finns inte någon statisk eller rätt biologisk mångfald, skriver Per Nyström.
Det finns inte någon statisk eller rätt biologisk mångfald, skriver Per Nyström.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Biologisk mångfald är modeordet för de flesta som har åsikter om hur flora och fauna mår i Sverige. Orden fanns med när regeringen presenterade sin budget. De flesta som tycker sig veta vad som är rätt eller fel i olika frågor framför vikten av biologisk mångfald.

Samtliga politiska partier, myndigheter och andra förståsigpåare argumenterar för den biologiska mångfalden. Då är det väl självklart att alla dessa prominenta tyckare är helt överens om, och har en definition på vad som är rätt biologisk mångfald, eller? Finns det en någon gemensam definition? Självklart finns det inte det. Eftersom naturen inte är statisk, utan den har alltid förändrats över tid. Så länge vi människor har funnits, har vi för artens överlevnad varit tvingade att jaga, eller att bruka jord, skog och vatten. Därmed har vi alltid påverkat den biologiska mångfalden.

Fotosyntesen är fortfarande en förutsättning för att vi ska fortsätta leva på planeten Tellus. Vill vi homo sapiens fortsätta vara en del av den biologiska mångfalden, måste nog Miljöpartiet och styrelserna i några miljöorganisationer börja förstå att det inte finns någon statisk eller rätt biologisk mångfald. Vi alla borde förstå, att beroende på förutsättningarna så varierar det vilken flora och fauna som kommer att utvecklas. Gör vi någon åtgärd för att vi människor behöver det, för att vi ska kunna överleva, kommer det att gynna eller missgynna något som växer eller lever i naturen. Det får inte bli så att det blir omöjligt att bedriva jord- och skogsbruk i Sverige på grund av att Miljöpartiet och olika miljöorganisationer, anser det viktigare att populistiskt argumentera för att den biologiska mångfalden är allvarligt hotad i Sverige för att locka röster från väljare eller ekonomiska bidrag för att finansiera sina verksamheter.

Det är ju Ebberöds Bank för den biologiska mångfalden globalt sett, om vi inte kan producera varor med ursprung från de gröna näringarna i Sverige på grund av att det ställs helt orimliga krav på hänsyn till biologisk mångfald, där ingen kan klart påvisa vad som är rätt biologisk mångfald, utan i ökad utsträckning måste importera dessa varor. Importera från länder där hänsyn till den biologiska mångfalden inte står särskilt högt i kurs.

Nej, bort med populistiska uttalanden. Argumentera och diskutera i stället. Hur kan vi optimalt utnyttja fotosyntesen för att på ett hållbart sätt få tillgång till de varor vi vill ha för att leva i ett välfärdssamhälle som inte tär på jordens ändliga resurser, utan baseras på produkter med ursprung från fotosyntesen, där aktivt jord- och skogsbruk kommer vara en viktig del i produktionen av de råvaror som detta hållbara samhälle bygger på.

Per Nyström, Nergården

LÄS MER: Ett hot mot svensk livsmedelsproduktion

LÄS MER: Hållbarhetsarbete kräver helhetssyn