Allt som står i DN är inte sant

Allt som står i Dagens nyheter är inte sant. Eon investerat cirka 60 miljarder kronor i Sverige, varav cirka 30 miljarder i elnäten. Det skriver Patric Elmén tf. presschef på Eon i en replik. 

Vår nuvarande investeringstakt i svenska elnät är 4-5 miljarder kronor årligen, vilket är historiskt höga nivåer. Eons mycket stora investeringar i elnäten beror på den enorma utmaning Sverige står inför. Det skriver Patric Elmén tf. presschef på Eon i en replik. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Skogsägaren Micael Haraldsson citerar en artikel i Dagens nyheter och skriver att Eon har skickat 25,2 miljarder kronor till Tyskland den senaste tioårsperioden. Men allt som står i Dagens nyheter är inte sant. Sanningen är att 14 miljarder kronor lämnats i aktieutdelning från den svenska verksamheten under den aktuella tioårsperioden, en verksamhet som fram till 2016 även omfattade elproduktion från kärnkraft, vatten och vind.

Under samma period har Eon investerat cirka 60 miljarder kronor i Sverige, varav cirka 30 miljarder i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar Eon 16 miljarder kronor bara i elnäten, vilket är vårt största investeringsprogram till dags dato. 

Vår nuvarande investeringstakt är 4-5 miljarder kronor årligen, vilket är historiskt höga nivåer. Eons mycket stora investeringar i elnäten beror på den enorma utmaning Sverige står inför. 

Under de närmaste åren kommer efterfrågan på el att stiga explosionsartat då hushåll, industrier och transporter lämnar fossila bränslen. Omställningen ska göras samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet.

Patric Elmén

Tf. presschef Eon

Läs mer: 

Energibolagens vinster går till Tyskland

Ersättningsnivån för skogsintrång är oacceptabelt låg