Ännu ingen ökning av avverkningsanmälningar

undefined

En brandskadad stock är ofta fin inuti.
En brandskadad stock är ofta fin inuti. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Minst 2,6 miljoner kubikmeter virke har skadats vid årets stora skogsbränder. Men även om värdet på den brandskadade skogen är lägre kan en stor del bli sågtimmer, sågkubb och bränsleved.

Brandhärdar måste släckas

Av säkerhetsskäl måste dock upparbetningen av brandskadad skog vänta tills att alla brandhärdar är släckta och eventuella tillträdesförbud är upphävda. En rundringning till Skogsstyrelsens kontaktpersoner i de drabbade länen visar att det nu i stort är sett släckt överallt.

– Men än så länge har vi inte märkt av någon rusning när det gäller avverkningsanmälningar, säger Magnus Pettersson.

Brandskadad skog prio

Enligt Skogsstyrelsen kommer handläggningen av avverkningsanmälningar från brandskadad skog att prioriteras.

– Det finns möjlighet att söka dispens, bland annat från sexveckorsregeln som innebär att man måste anmäla sex veckor innan man börjar avverka. Ett sådant behov kan exempelvis uppstå om en maskingrupp kommer börja upparbetningen av skog just på, eller i närheten av, din egen fastighet, förklarar Magnus Pettersson.

Förenklad anmälan

Eftersom det kan vara svårt att veta exakt var, vad och hur mycket som brunnit har Skogsstyrelsen också gjort några förenklingar i avverkningsanmälan. De områden som man planerar att avverka inom brandområdet ska givetvis anges med så bra precision som möjligt.

– Samma förfarande gäller för redovisning av miljöhänsyn. Man får göra så gått det går och ange någon eller några troliga typer av hänsyn som finns i blanketten, säger Magnus Pettersson.

Anmäla skifte

Om brandens utbredning inte är helt känd ännu finns också en förenkling i avverkningsanmälan.

– Då kan man göra anmälan för ett helt skifte som man vet att det kommer bli aktuellt att avverka, förklarar Magnus Pettersson. Dessutom kan de anmälda ytorna utökas med ytterligare areal i efterhand.

Få snabbare handläggning

Skogsstyrelsen uppmanar också att man ansöker om undantag direkt vid avverkningsanmälan. Man gör då en vanlig avverkningsanmälan men märker upp den på ett särskilt sätt för att få till en snabbare handläggning.