Blandskog är bäst av många anledningar

Skogsägare som satsar på blandskog ligger i framkant, det skriver skogsägaren Göte Carlsson, Järanäs Unnaryd.  

Blandskog är effektivast på att fånga upp luftföroreningar av olika slag, där lärk sticker ut i ny forskning, skriver skogsägaren Göte Carlsson i ett debattinlägg. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.


Skog, och inte minst dess blandning av olika trädslag är bäst för kropp och själ. Lärk är allra bäst. Det är med stor förtjusning som jag har tagit del av forskarnas resultat från Göteborgs universitet, som visar att blandskog är bäst för att rena förorenad luft. 
Vi vet ju sedan tidigare att vistelse i skog och mark är viktig för kropp och själ. Gå, lunka och löp i sitt eget tempo på stigar eller skogsvägar är viktigt för hälsan. Här har vi som bor på landsbygden en jättestor fördel. Vi har nära till skog och natur. Men nu har även forskare kartlagt vilken modell av skog som är bäst.


Jenny Klingberg, forskare i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs botaniska trädgård, har tillsammans med sina kollegor kartlagt vilket träd som är bäst på att rena luftföroreningar. Dessutom har forskarna undersökt vilka trädarter som är bäst på att fånga upp partikelbundna föroreningar.
Forskarna har samlat in barr och löv från ett antal trädarter som har växt på samma plats på Botaniska trädgården i Göteborg. De har då analyserat dessa och vilka ämnen som de har fångat upp.


Det finns ett bevisat samband mellan exponering för luftföroreningar och en ökad risk för sjukdomar i hjärt- och kärlsystemet och problem med luftvägarna, menar forskarna.
"Barrträd tar oftast upp mer gasformiga ämnen, men en annan fördel med barrträd är att de också fungerar som luftrenare på vintern, då luftföroreningshalterna vanligen är som högst", säger Jenny Klingberg i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.


Lövträden hade andra fördelar. De var effektivare på att rena luften från partiklar, vilket tros bero på att bladen har en större yta som partiklarna kan fastna på.
Allra bäst i testet visade sig lärkträdet vara. Det visade sig att lärken tog upp allra mest partikelbundna föroreningar, men var också bra på att fånga in gasformiga ämnen.


Skogsägare som satsar på blandskog ligger alltså i framkant när det gäller arbetet mot luftföroreningar av olika slag. Sedan tidigare vet vi ju att blandskog är viktig också mot barkborrar, brand och inte minst mot storm.
Slutsats alltså ”Gå, lunka, löp” i eget tempo i skog och mark! Billig och bra hobby i dessa tider dessutom. 


Göte Carlsson
Skogsägare 

Järanäs Unnaryd 
 

Läs mer: 

Låt privata skogsägare ta ledartröjan inom hyggesfritt

Även naturvården gynnas av brukande