Låt privata skogsägare ta ledartröjan inom hyggesfritt

Låt representanter från det privata skogsägandet ta på sig ledartröjan i stället för de statliga aktörerna. Det skriver Kurt Seliberg, skogsägare i Hälsingland. 

Jag har inget större förtroende för Sveaskog när jag ser hur de sköter sina skogar i Hälsingland, skriver skogsägaren Kurt Seliberg. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på artikeln Skogsstyrelsen och Sveaskog måste gå före.


Jag är skogsägare i Hälsingland. Debattartikelns författare vill att frågan om hyggesfritt med mera ska drivas av Skogsstyrelsen och Sveaskog och inte av enskilda skogsägare. Jag har inget större förtroende för Sveaskog när jag ser hur de sköter sina skogar i Hälsingland med bland annat slutavverkning av alldeles för ung skog. Vi har en stor andel privatägd skog i Sverige. Låt representanter från det privata skogsägandet ta på sig ledartröjan i stället för de statliga aktörerna.


Kurt Seliberg, skogsägare. 

Läs mer

Vi bär redan ledartröjan inom hyggesfritt

Hyggesfritt är ytterligare ett verktyg