Bonden kan ställa om - är marknaden redo?

Svenskt jordbruk har potential att bli klimatneutralt. Lantmännen betonade detta då rapporten Framtidens jordbruk lanserades. Genom att titta på höstvete som modellgröda kunde vi konstatera att tekniken och kunskapen till stora delar redan finns tillgänglig för att ta de steg som krävs för att nå Parisavtalets klimatmål. Det skriver Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen FOTO: JOHAN OLSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Däremot är det fortfarande svårt för många lantbrukare att ta dessa steg och behålla lönsamheten. Även om det är tekniskt möjligt så är omställningen svår att finansiera då lantbruket i huvudsak agerar mot en råvarumarknad där varje öre på kilopriset har stor betydelse.

För att vi på allvar ska kunna tro på omställningen till ett klimatneutralt jordbruk måste vi se till hela värdekedjan. För de allra flesta livsmedelsprodukter är råvarukostnaden endast en liten del av slutproduktens pris. En merkostnad på motsvarande 50 öre för en limpa bröd skulle exempelvis räcka långt om den gick igenom värdekedjan till lantbrukaren. Med en sådan liten kostnad för slutkonsumenten skulle omställningen till klimatneutralt lantbruk bli görbar. Ören i konsumentled gör skillnad för lantbrukarens möjlighet att täcka investeringarna som det klimatneutrala lantbruket kräver.

Limpan är ett räkneexempel och kostnaderna varierar naturligtvis inom olika produktkategorier. Men det faktum att råvarukostnadens del av slutpriset till konsument är så liten bör ses som en möjlighet att förverkliga omställningen.

En annan möjlighet är matsvinnet. I dag har vi ett matsvinn på 30 procent, en stor del i konsumentled. Om det halveras sparas pengar som skulle kunna användas för att betala lite mer för maten som faktiskt äts upp. På så vis blir de redan låga 50 örena för den där limpan än mer hanterbara för konsumenten och den viktiga omställningen till framtidens jordbruk skulle framstå som realiserbar.

Men till dess måste vi försöka stimulera omställningen på de sätt vi kan. Lantmännen har därför skapat ett odlingsprogram som bygger på att ge lantbrukare betalt för att genomföra den omställning som är möjlig här och nu. Med odlingsprogrammet Klimat och Natur tar lantbrukaren mätbara steg mot klimatneutralitet och får ersättning för sin insats. Lantmännen går sedan till livsmedelsmarknaden och erbjuder produkter och lösningar med hållbara mervärden. Det är ett kommersiellt hållbart sätt att driva utvecklingen i önskad riktning för hela värdekedjan. Klimat och Natur innehåller också åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden och utveckla den i takt med att ny teknik blir tillgänglig.

Sammantaget har vi visat på potentialen och utvecklingsområden för hur lantbruket ska kunna bli klimatneutralt och vi kan konstatera att bonden kan. Frågan är bara om marknaden är redo?

Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen

LÄS MER: Per Frankelius: Vill se affärsmodeller för lantbrukets klimattjänster

LÄS MER: ”Det största klimatproblemet med svenska bönder att vi inte är fler och inte producerar mer”