Delar Södra ut 50 procent av vinsten till medlemmarna?

Södras inriktning är att 50 procent av vinsten ska delas ut till medlemmarna.  Det finns anledning att reflektera, och ställa frågor, om denna regel om vinstdelning och hur den har tillämpats i praktiken.  Det skriver skogsägarna och Södra-medlemmarna Åke och Leif Thor.

De senaste två åren har cirka 42 procent av vinsten delats ut. När kommer det en motivering  till detta avsteg från principen om 50 procent? Det skriver skogsägarna och Södra-medlemmarna Åke och Leif Thor. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på debattinläggen Replik: Helheten viktig när Södra sätter priser och Södra hade kunnat dubbla priset till medlemmarna. 

Vi är två bröder som gemensamt äger en skogsfastighet sedan 1988. Vi har varit medlemmar i Södra Skogsägarna hela denna tid. Med något litet undantag har alla våra leveranser gått till Södra. Vi har i princip gjort maximala insatsavdrag under hela perioden. Detta medför att vi med stort intresse tar del av besluten om vinstdelning vid varje årsbokslut.

I Land Skogsbruk nummer 4 intervjuades Södras styrelseordförande Magnus Hall. Han framhåller där att Södras inriktning är att 50 procent av vinsten ska delas ut till medlemmarna. I årsredovisningen för 2021 finns en formulering att minst 50 procent av vinsten under en konjunkturcykel ska delas ut. Motsvarande formulering finns i många av Södras dokument.

Men det finns anledning att reflektera, och ställa frågor, om dels denna regel om vinstdelning och dels hur den har tillämpats i praktiken. Vi har för lite underlag för att ha någon åsikt om att det är lämpligt med storleksordningen om 50 procent. Synpunkterna  här handlar inte om den totala vinstutdelningen utan  endast om ”50procentsprincipen” och dess tillämpning.

De senaste två åren har cirka 42 procent av vinsten delats ut. Med två undantag har efter 2013 vinstutdelningen inte uppgått till 50 procent enligt uppgifter i årsredovisningen för 2021. När kommer det en motivering  till detta avsteg från principen om 50 procent? När får vi en redogörelse för vilken konjunkturcykel som används för uppföljning av principen?

En del av utdelningarna har varit att medlemmen får del av en insatsemission i förhållande till storleken på sina inbetalda insatser. Här handlar då inte om några utbetalningar till medlemmen utan att kapitalet stannar kvar hos föreningen. Vi har aldrig sett någon förklaring till denna variant. Varför har inte även denna del betalats ut kontant till medlemmarna? Om det är så att Södra har stort behov av detta kapital så borde vi medlemmar fått information om detta. För 2021 gäller att cirka 25 procent av utdelningen inte betalades ut till medlemmarna utan stannade kvar hos föreningen.

Någon kanske invänder att det finns ju möjlighet att sälja sina emissionsinsatser. Men av egen erfarenhet vet vi att detta är en ganska långsam och osäker procedur för att få ut sina pengar. Det verkar som om det inte  är många medlemmar som använder denna möjlighet. Notera att även i detta fall lämnar kapitalet aldrig förening utan det som händer är att en medlem tar hand om en annans insatser. Det hade ju varit mycket enklare att betala ut kontant direkt till medlemmen.

Det finns en annan intressant konsekvens av handeln med insatser. Den som har en god privatekonomi kan genom att köpa insatser öka sin andel av kommande utdelningar. Ligger det i en kooperativ förenings intresse att främja intäkterna hos den mer välbeställda delen av medlemskåren? Om vi inte förstått det fel så framhölls det när reglerna för vinstdelningen ändrades 2022 att det ska vara av intresse att leverera skogsprodukter man är medlem i Södra och inte av ett intresse att förvalta ett kapital. I konsekvens med detta framstår ju möjligheten att köpa emissionsinsatser som underlig.

I webbsändningen av presentationen av bokslutet för 2022 framhöll medlemschefen Henrik Andersson att det fanns olägenheter med den stora del av vinstdelningen som kanaliserades till emissionsinsatserna. Kan det vara så att ett nytänk är på gång? Formulera i så fall omgående om reglerna.

Åke och Leif Thor

Skogsägare och medlemmar i Södra 

Läs mer: 

Replik: Helheten viktig när Södra sätter priser

Södra hade kunnat dubbla priset till medlemmarna

Replik: Ledningen tänker mer på Södra än på sina medlemmar