Replik: Ledningen tänker mer på Södra än på sina medlemmar

Södra visar alls inte den öppenhet, som man kan kräva. Tvångsinlösen av insatserna är konfiskation, skriver Sune Håkansson. 

Södra har inga offentliggjorda tankar om ”Södra år 2033”. Vi vet att planerna är ett Södra tiotalet miljarder kronor rikare. Vi vet inget om tänkt användning, skriver Sune Håkansson i en slutreplik. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Replik på inlägget: Helheten viktig när Södra sätter priser

Södra visar alls inte den öppenhet som man kan kräva. Förr hade södra en verklig dialog med medlemmarna. Studiecirklarna, med exempelvis böcker från Henning Hamilton som grund, gav en intensiv debatt. Det är åratal sedan Södra hade en riktig studiecirkel.

Henrik Andersson, medlemschef på Södra, hänvisar till demokratiskt fattade beslut. Läroboken säger att dessa inte behöver bli demokratiska. Exemplen brukar vara om man i ett demokratiskt val inför diktatur. Likaså om man beslutar att konfiskera egendom. Tvångsinlösen av insatserna är konfiskation.

Södra talar inte om hur vinstdelningen skall ske. Man kan exempelvis fastslå att utdelningen på insatserna skall vara sex procent plus insatsemission på fyra procent. Resten skall betalas ut som efterlikvid.

Södra har inga offentliggjorda tankar om ”Södra år 2033”. Vi vet att planerna är ett Södra tiotalet miljarder kronor rikare. Vi vet inget om tänkt användning.

Henrik Andersson talar om marknadspris. Begreppet är intetsägande, ty Södra är prisledande. Högre priser från Södra hade medfört högre priser från andra köpare.

Likaprisprincipen är luddig. Södra låter stora leverantörer, exempelvis Svenska kyrkan, förhandla om en egen prissättning. ”Vi vill inte visa hur bra betalt vi får” är kyrkans motivering till att inte offentliggöra priserna.

Att Södra har ett stort lager på rot, i form av avverkningsuppdrag, möjliggör för Södra att styra avverkningarna. Därigenom kan lager av massaved och timmer hållas på lämplig nivå.

Högre priser torde påverka avverkningarna relativt marginellt. För skogsägaren har förväntade framtida prisändringar en större påverkan. En prisökning med 100 kronor kan skapa förväntningar om ytterligare prisökningar.

Henrik Andersson skriver att medlemmarna äger sin förening, möjligen antydande att en omvandling till aktiebolag är på gång. Först då visar sig värdet.

Min viktigaste kritik är: Södras ledning tänker idag mer på Södra än på sina medlemmar!

Sune Håkansson

Johannishus

Läs mer: 

Replik: Helheten viktig när Södra sätter priser

Södra hade kunnat dubbla priset till medlemmarna