Det här behöver regeringen leverera i höst

Regeringen har inte alls levererat på de löften den gav före valet. Den har mest pratat och tillsatt utredningar som ska vara klara långt fram i tiden. Det skriver Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet. 

Moderaterna suttit i regeringen i snart ett år nu, eller drygt en fjärdedel av mandatperioden. Tyvärr har det varit ett förlorat år. Det skriver Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson för Centerpartiet i ett debattinlägg. Bilden visar Rosenbad i Stockholm. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I Land Lantbruk den 14 juli går det att läsa om Moderaternas ”inspel till regeringens arbete med livsmedelsstrategin” i debattinlägget Så vill moderaterna lyfta svensk livsmedelsproduktion. Budskapet är lite märkligt eftersom Moderaterna redan sitter i regeringen och inte borde behöva spela in förslag till sig själva.

Faktum är att Moderaterna suttit i regeringen i snart ett år nu, eller drygt en fjärdedel av mandatperioden. Tyvärr har det varit ett förlorat år. Regeringen har inte alls levererat på de löften den gav före valet. Den har mest pratat och tillsatt utredningar som ska vara klara långt fram i tiden.

Regeringens första budget var en stor besvikelse. Den budgetsatsning som påverkade lantbruksnäringen mest var att arbetsgivaravgifterna höjdes för unga och för de minsta företagen. De utlovade 10 kronorna i lägre dieselpris vid pump visade sig vara 40 öre.

I höst kommer en ny budget och en ny chans för regeringen att leverera konkreta åtgärder som gör skillnad i svenska lantbrukares vardag. 

Här följer några exempel på insatser som Centerpartiet anser att regeringen behöver leverera på:

Sänk lantbruksföretagens kostnader. Priset för lantbrukets insatsvaror har stigit dramatiskt de senaste två åren. Det senaste tillskottet är de stigande räntekostnaderna. Det är därför dags att regeringen prioriterar sänkta skatter och avgifter i höstens budget.

Dra tillbaka förslaget som hotar lantbrukets kompetensförsörjning. Moderaterna har låtit sig luras av Sverigedemokraterna att införa ett lönegolv för arbetskraftsinvandring inom de gröna näringarna. Detta trots att näringen varnar för allvarlig arbetskraftsbrist. Regeringen måste backa ifrån det.

Leverera på tillkännagivandet om antalet vargar. I sommar har flertalet djurägare i södra Sverige utsatts för omfattande vargattacker. Antalet vargar är för närvarande rekordmånga. Det är dags att vargantalet minskar till de nivåer flera av regeringspartierna tagit ställning för i Riksdagen.

Växla upp EU:s krisreserv. EU beslutade i juli att tilldela Sverige motsvarande 65 miljoner kronor från EU:s jordbruksreserv. Sverige har möjlighet att växla upp beloppet med ytterligare nationell medfinansiering, men landsbygdsministern har varit otydlig om Sverige kommer att utnyttja den möjligheten. Givet den torra väderlek som präglade början av sommaren borde det vara självklart.

Gör verklighet av alla förslag om stärkt livsmedelsberedskap. Pandemin och Rysslands storskaliga invasion av Ukraina visar hur viktigt det är att Sverige har en livsmedelsberedskap värd namnet och att den byggs upp under fredstid. Mycket av beredskapen behöver ske ute på gårdarna. Regeringen måste redan i höst lämna besked om hur det ska genomföras.

Rädda biogasen. Regeringen måste agera på allra högsta politiska nivå inom EU för att skattebefrielsen som biogasen förlorade i mars i år återinförs. Det berör cirka 700 företag och 1500 miljoner kronor årligen. Allt annat vore ett svek mot berörda och den gröna omställningen.

Kan regeringen leverera på dessa punkter skulle situationen för Sveriges lantbruksföretag förbättras en aning, men fler insatser krävs. Kriget i Ukraina och klimatkrisen visar på behovet av en regering som klarar av att prioritera resultat.

Daniel Bäckström, landsbygdspolitisk talesperson (C)

Läs mer: 

Så vill moderaterna lyfta svensk livsmedelsproduktion

KDs bondeförbund gör nytta