Så vill moderaterna lyfta svensk livsmedelsproduktion

Under dessa oroliga tider, är det extra viktigt att säkerställa att vi har en inhemsk livsmedelsproduktion. Det skriver John Widegren, riksdagsledamot och Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson.

Moderaterna att den långsiktigt viktigaste åtgärden är att säkerställa ett svenskt jordbruk som är lönsamt över tid. Det skriver John Widegren, riksdagsledamot och Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson. FOTO: TT

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Mat är något vi inte kan leva utan. Det gäller var vi än bor i världen och det gäller även kommande generationer. Moderaterna ser svenskt livsmedelsproduktion och vårt jordbruk som en del av ett framtida framgångsrikt svenskt näringsliv. Med anledning av detta har Moderaterna gjort inspel till regeringens arbete med livsmedelsstrategin. 


Vi har en moralisk skyldighet att göra vad vi kan för att det ska finnas mat, inte bara till de som lever nu utan när vi är ytterligare två miljarder fler på vår jord. Kan vi öka den mängd mat vi kan producera i Sverige underlättar det att hålla svälten borta i andra delar av världen. Inte minst när ett varmare klimat gör det svårare att bedriva jordbruk på andra platser på vår jord. Det kommer även att finnas en ökad efterfrågan på högkvalitativa livsmedel som produceras på ett miljösmart sätt. Här har svensk livsmedelsproduktion en given möjlighet att utvecklas. Inte bara för att möta efterfrågan i Sverige, utan även för att öka vår export ytterligare. 

Under dessa oroliga tider, är det extra viktigt att säkerställa att vi har en inhemsk livsmedelsproduktion som kan leverera det vi behöver om möjligheten att importera från omvärlden stängs ned. Här ser Moderaterna att den långsiktigt viktigaste åtgärden är att säkerställa ett svenskt jordbruk som är lönsamt över tid och tillåts utvecklas genom att nyttja ny teknik och bedriva de effektiviseringar som krävs. 
 

Mot bakgrund av detta har Moderaterna ett antal förslag för hur Sverige ska arbeta för att gynna svensk livsmedelsproduktion. 

Det handlar om att:

  • Utveckla nya tekniker och metoder - historien har visat oss att vi i Sverige kunnat utveckla och använda ny kunskap inom jordbruket på ett sätt som gör att vi producerar mer, samtidigt som vi möter krav på lägre klimat- och miljöpåverkan. Vi moderater tror benhårt på att resan kan fortsätta framöver. Det kan handla om ny teknik inom allt från växtodling till hur djurbesättningar hanteras i animalieproduktionen.
  • Mindre är inte bättre - regelverk som berör svensk primärproduktion ska inte missgynna de producenter som redan har rationaliserat sin verksamhet eller som vill göra det framöver. Större är inte sämre.
  • Myndigheterna ska hjälpa och inte stjälpa - Svenska myndigheter har i många fall en tendens att tolka EU-regler på hårdast möjliga sätt, vilket är negativt för konkurrenskraften för det svenska lantbruket och livsmedelsindustrin. Myndigheterna bör bidra till ökad konkurrenskraft bland annat genom att systematiskt granska och identifiera åtgärder för att minska regelkrånglet inom livsmedelsproduktionen. 
  • Moderaterna lyfter även andra viktiga delar, som de höga köttkontrollavgifterna, rovdjursfrågan och smartare regelverk för att modernisera lagstiftningen för så kallade sidoarrenden.
     

Den förra regeringen gjorde för lite på området, nu har vi en ny regering på plats, som med våra verklighetsförankrade förslag kan göra skillnad på riktigt. Med en Moderatledd regeringen kommer ägande- och förfoganderätten stärkas. Det är grunden för en fri- och stark företagsamhet, bara så kan Sveriges bönder öka livsmedelproduktionen och leva upp till livsmedelsstrategins mål. 


John Widegren
Riksdagsledamot (M), landsbygdspolitisk talesperson

Läs mer: 

Extremväder ställer krav på hela den offentliga sektorn

Europa ska lyssna på Sverige