Ett hållbart arbetsliv för alla – även grisskötare

Varför tar inte Kommunal och Arbetsmiljöverket grisskötarnas arbetsmiljö på allvar, undrar debattören. Är det för att de är så få anses dessa medarbetare inte viktiga?

Varför tar inte Kommunal och Arbetsmiljöverket grisskötarnas arbetsmiljö på allvar, undrar debattören.
Varför tar inte Kommunal och Arbetsmiljöverket grisskötarnas arbetsmiljö på allvar, undrar debattören. FOTO: DANIEL STRANDROTH

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är nödvändigt att informera medarbetarna om aktuell forskning och om de risker som finns i deras arbetsmiljö. Detta för att de ska få förståelse för varför det är så viktigt att använda skyddsutrustning och också aktivt arbeta för en hållbar arbetsmiljö. Då kommer också det systematiska arbetsmiljöarbetet att vara en naturlig del i arbetet.

Det borde vara självklart att följa upp att lagen efterlevs. I en debattartikel i Arbetarskydd efterfrågade jag svar från Kommunal, som gjort ett debattinlägg på ämnet utifrån en tidigare artikel från mig. Jag har fortfarande inte delgetts hur deras skyddsombud agerat i frågan för att medlemmarna ska få ett hållbart arbetsliv hela vägen till pension. Någon information om när Arbetsmiljöverket gjort sin uppföljning av grisskötarnas arbetsmiljö har inte heller kommit till min kännedom.

Jag blev däremot otroligt glad när jag kunde ta del av att Land Lantbruk, i sitt senaste nummer, (nr 46/2019) har ett stort informerande reportage om Arbetsmiljön för grisskötare.

Blir som arbetsterapeut dock lite fundersam när jag läser att det lämnas som fritt val till de anställda att använda personlig skyddsutrustning. Det framgår med tydlighet i Arbetsmiljölagen 3 kap. 4 §, att arbetstagarna är skyldiga att använda och i samma kapitel 2 § att arbetsgivaren ska tillse att personlig skyddsutrustning används.

Skäl till ohälsa, som damm, ska i alla lägen minskas så mycket som möjligt. I artikeln skriver man att medarbetarna sopar gångar, ett förfarande som försvann från byggbranschen för 30 år sedan eftersom det innebär att damm virvlar upp, vilket människor som vistas i lokalerna andas in.

Här borde, i ett systematiskt arbetsmiljöarbete, andra lösningar hittas, till exempel spolning.

Sammanfattningsvis börjar äntligen viktig information komma ut kring ämnet, men jag saknar fortfarande svaren på mina frågar till Kommunal och Arbetsmiljöverket. Är det för att det gäller få människor och att dessa medarbetare inte anses viktiga?

Elisabeth Adriansson Sandberg,

Leg. arbetsterapeut

LÄS MER: På Coolgris är ansiktsmask en självklarhet

LÄS MER: Grisskötare stor riskgrupp för lungsjukdomar