”Ett onödigt bondeoffer – dags för LRF att stå upp för jordbruket””

Det är dags att LRF tar debatten både om köttet och om vilka krafter som ligger bakom den debatten, skriver Börje Berntsson, som varit LRF-medlem i 60 år.

Det är dags att LRF tar debatten om köttet, skriver Börje Berntsson.
Det är dags att LRF tar debatten om köttet, skriver Börje Berntsson. FOTO: ISTOCK

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är dags att LRF står upp för jordbruket.

Köttets påverkan på klimatet är till stor del en myt. Felräkningar och överdrifter präglar nyhetsförmedlingen. LRF måste därför våga ta debatten och reagera när media basunerar ut felaktiga påståenden och låter egna ”experter" oemotsagda påstå att jordbruket är ett stort problem ur klimatsynpunkt.

LRF borde försvara det svenska jordbruket mot alla de attacker som kommer från olika håll. Klimatfrågan är central när det gäller debatterna om köttet, men också attackerna på jordbruket generellt med påståendet att markanvändning står för en stor del av utsläppen av växthusgaser.

Det är dags att LRF tar debatten både om köttet och om vilka krafter som ligger bakom den debatten.

LRF borde kunna bidra till en sansad klimatdebatt, med mer fakta och inte bara jamsa med och säga att vi är lösningen på problemet. Lyft fram den forskning som faktiskt finns och som visar vilka överdrifter som alarmismen gör gällande.

Kon har upprepade gånger anklagats för att stå för en stor del av klimatutsläppen. FN:s livsmedelsorgan FAO påstod för flera år sedan att korna står för 18 procent av klimatutsläppen. Worldwatch Institute påstod några år senare att det var hela 51 procent.

Men båda siffrorna var överdrivna. De hade tagit med både skogsskövling, gödselframställning och en mängd andra aktiviteter i beräkningarna. Detta medgav FAO 2010. Men skadan var skedd. Påståenden om kornas påverkan på klimatet hade redan slagit rot.

När FN förklarade att den verkliga siffran för kornas klimatpåverkan var fem procent så var det ingen som lyssnade. Veganernas attack på köttet har ingen legitimitet, deras argumentation bygger på gamla felaktiga beräkningar. Ändå fortsätter medier och myndigheter som till exempel Skolverket, att framställa korna och köttets stora inverkan på klimatet som en självklarhet.

Det är verkligen inte bra att man ger en ung generation klimatångest. Jag har varit medlem i snart 60 år och jag är väldigt besviken över att LRF inte tar debatten. Det är dags att gå på offensiven, man vinner inga matcher från egen planhalva.

Den osakliga debatten i media har bidragit till att allmänheten tror att koldioxid är ett miljögift, eller en farlig gas. Koldioxid är en av livets byggstenar. Koldioxid är en naturlig gas som måste finnas i atmosfären för att växterna ska kunna omvandla vatten och solenergi till något som vi och djuren kan äta.

När SVT pekar ut bönderna som ansvariga, och att vi måste sluta äta kött för att stoppa klimatförändringarna, har man gått för långt.

Lennart Bengtsson, en av Sveriges främsta klimatforskare, säger att det här med att folk inte ska resa med flyg på semester eller äta vissa livsmedel för klimatets skull, det är fullständigt absurt och ett utslag av fanatism.

Om inte LRF försvarar sina medlemmars verksamhet, vem ska göra det då? Sveriges bönder behöver ett LRF som vågar försvara svensk livsmedelsproduktion.

Vi ser en tydlig nedgång i den svenska animaliekonsumtionen och det hänger ihop med den osakliga debatten. Vår egen produktion av livsmedel bara sjunker. Vi blir syndabockar för klimathysterin. Sluta spela schack med vår livsmedelsförsörjning. Inga fler onödiga bondeoffer.

Börje Berntsson,

Varekil

LÄS MER: Lena Johansson: ”Skillnad på kött och kött”