EU-parlamentet röstar ja till skärpta antibiotikaregler

EU-parlamentet enades under torsdagen om striktare regler för antibiotikaanvändning i djurhållningen. De vill också att samma regler gäller för kött som importeras till EU.

EU-parlamentet vill inför striktare regler mot antibiotika och samma krav på kött som importeras till EU.
EU-parlamentet vill inför striktare regler mot antibiotika och samma krav på kött som importeras till EU. FOTO: MOSTPHOTO

Under torsdagen röstade EU-parlamentet för förslaget om striktare regler för när och hur antibiotika får användas i djurhållningen.

Förbud mot förebyggande användning

Bland annat godkändes förslaget att förbjuda användandet av antibiotika i förebyggande syfte samt förslaget att antibiotika i foder endast får användas när det skrivits ut av veterinär.

- Inom EU har vi goda förutsättningar att konkurrera med kvalitet och kött från välmående djur snarare än med billig, oansvarig medicinering. Jag vill att EU ska vara den drivande kraften för djurens välbefinnande och mot det ansvarslösa användandet av antibiotika, säger europaparlamentariker Jytte Guteland (S) i en kommentar till Land Lantbruk.

Samma krav på importkött

Parlamentet har också röstat för att det kött som importeras till EU ska hålla samma standard som det kött som produceras inom EU, ett förslag som kan påverka EU:s köttproducenter på sikt.

Parlamentet vill också att EU-kommissionen tar fram nya regler för bättre uppfödningsmetoder av kycklingar.

Väntas träda i kraft 2021

Förslaget om antibiotikaanvändningen är en del aven större lagstiftningshelhet, det så kallade veterinärmedicinska paketet, som väntas träda i kraft i slutet av 2018. Förordningen om minskad antibiotika kommer i så fall att börja tillämpas 2021.

Syftet med förslaget är att minska antibiotikaanvändningen och på så sätt motverka antibiotikaresistens. Men i länder där antibiotikaanvändningen är hög inom lantbruket väntas protester mot förbudet.

LÄS MER: EU stramar åt användning av antibiotika till djur

LÄS MER: Förebyggande antibiotika på djur stoppas