Gårdsfisk först ut av fiskuppfödarna med kvalitetscertifiering

Fisk som har fötts upp på land ska kvalitetssäkras och märkas. Svenskt Sigill bygger upp en certifiering i samarbete med bland andra företaget Gårdsfisk som tillhör pionjärerna på området.

Johan Ljunqquist, VD för företaget Gårdsfisk, som i samarbete med Svenskt Sigill ska ta fram en certifiering för landbaserad fiskuppfödning.
Johan Ljunqquist, VD för företaget Gårdsfisk, som i samarbete med Svenskt Sigill ska ta fram en certifiering för landbaserad fiskuppfödning. FOTO: RICKARD NILSSON

Enligt Svenskt Sigill är 75 procent av den fisk som konsumeras i Sverige importerad. Uppfödning av fisk och skaldjur i slutna system på land beskrivs innebära både hållbar produktion och samtidigt affärsmöjligheter på den svenska landsbygden.

Britt Rahm, vd för Sigill kvalitetssystem, anser att det är en självklarhet att kvalitetssäkra näringsgrenen, som hon bedömer kommer att bli stor i framtiden.

Vill öka kraftigt

Företaget Gårdsfisk började arbeta med fiskuppfödning i en gammal Skånelänga utanför Kristianstad 2013. I dag har Gårdsfisk tillstånd att producera 36 ton per år och har ansökt om tillstånd för en årsproduktion om 280 ton.

Vd Johan Ljungquist konstaterar att företagets bidrag i arbetet med att ta fram en certifiering handlar om kunskap, erfarenhet och ett nätverk på området.

– Att producera fisk på land är väldigt kontrollerbart om man tar hand om restflödena på det sätt som vi gör, det vill säga lägger gödseln på marken. En sådan här tredjepartscertifiering stärker oss ut mot konsumentledet. Den skapar trovärdighet samtidigt som Svenskt Sigill är en befintlig märkning som människor känner igen, säger han.

Johan Ljungquist bedömer att ta det kan ta ungefär ett år att få certifieringen på plats. Han uppskattar att det sammantaget finns fem-sex aktörer i varierande storlek som sysslar med landbaserat vattenbruk i Sverige.

LRF investerade

I början på 2018 blev LRF delägare i Gårdsfisk som ett led i ambitionen att långsiktigt bygga upp en portfölj av tillväxtinvesteringar. LRF:s vd Anders Källström pekade på att landbaserad fiskuppfödning är både hållbar och klimatsmart.

Till det kommer att det står många tomma stallar och ladugårdar på den svenska landsbygden, vilka lämpar sig väl för vattenbruk, framhöll han.

I augusti meddelade regeringen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) att det ska bli enklare att odla fisk, skaldjur och alger. Ministern förklarade att han ser potential för svenskt vattenbruk att nå en mycket större marknadsandel framöver.

Jordbruksverket fick i uppdrag att utreda hur prövningen av verksamheter med koppling till vatten ska kunna bli mer effektiv, allt inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin.

LÄS MER: Regeringen vill underlätta för fiskodlingar

LÄS MER: Prisad startup tänker i cirklar– kretsloppet viktigt för Gårdsfisk