”Hästköparen ska tvingas ta större ansvar”

I maj 2019 fattades ett beslut om att EU-länderna själva får välja om de vill inkludera levande djur i konsumentköplagen eller inte. Nu har en utredning tillsatts för att se över lagen - och LRF har fått en plats i expertgruppen.

Eva Gudmundsson på Flemminge Gård är en av de hästföretagare som drabbats hårt av den nuvarande lagen.
Eva Gudmundsson på Flemminge Gård är en av de hästföretagare som drabbats hårt av den nuvarande lagen. FOTO: TINDRA ENGLUND

– Inom den nuvarande lagstiftningen jämförs levande djur med materiella varor, trots att de är betydligt mer föränderliga. Det innebär att det i dagsläget är väldigt osäkert att sälja en häst till en privatperson, säger Erica Lindberg, chef för LRF Häst.

En hämsko för hästnäringen

Om en näringsidkare säljer en häst (eller annat levande djur) till en privatperson, går köpet i dag in under konsumentköplagen. Det innebär att köparen har rätt att reklamera varan i tre års tid och under de första sex månaderna gäller även en ”omvänd bevisbörda”. Under dessa sex månader är det därmed upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns vid försäljningen

– Det är helt klart en hämsko för hästnäringen, och vi har fått signaler om att man i vissa fall helt enkelt undviker att sälja hästar till privatpersoner, säger Erica Lindberg.

Viktigt uppdrag för LRF

LRF Häst har länge arbetat för en lagförändring, men eftersom mycket av lagstiftningen regleras på EU-nivå har det tagit lång tid att få i stånd en förändring. 

– Jag förstår de som tycker att detta tagit för lång tid men eftersom det styrts av EU:s regelverk var vi tvungna att gå via våra kontakter på EU-nivå.

Efter att EU nu öppnat upp för att medlemsländerna själva får bestämma om de vill inkludera levande djur i reklamationsrätten eller inte, ska Sverige ta fram ett eget lagförslag senast till 2021. För detta ändamål har regeringen tillsatt en statlig utredning och LRF har fått en plats i den expertgrupp som ska bistå utredningen. 

– Det känns väldigt bra att det här nu är igång och det är ett viktigt uppdrag för LRF. Därför ser vi fram emot att få bidra i påverkansprocessen framåt, säger Erica Lindberg.

Ständig oro för krångel 

När Eva Gudmundssons son nyligen tog över hästgården Flemminge utanför Norrköping blev han tredje generationen på gården. Själv tog hon över efter sin far och har jobbat med hästar i 50 års tid. 

– Det har alltid funnits hästar runt mig och att ”göra” hästar är min passion.

Flemminge gård är en av nordens största hästuppfödare och vanligtvis säljer de runt 15 hästar per år. Men i de fall där hästen säljs till en privatperson finns alltid en oro för krångel.

– Hur man än skriver kontraktet eller vad man än gör så har köparen i dagsläget all rätt på sin sida. Det leder ofta till problem, säger Eva Gudmundsson. 

Oseriösa köpare är de nya hästskojarna

Att konsumentköplagen inte gör någon skillnad på diskmaskiner och levande djur innebär enligt henne att bilden av den klassiska hästskojaren förändrats radikalt.

– Idag är det vanligare att köparen lurar säljaren än tvärt om och man måste vara försiktig med vem man säljer till, säger Eva Gudmundsson. 

För mindre näringsidkare kan ett återköp av en häst innebära en katastrof, inte minst i de fall där det blivit en rättslig konflikt, då tillkommer ofta rättegångskostnader och andra omkostnader som köparen haft för hästen.

– Det rör sig inte sällan om hundratusentals kronor och jag har vänner som fått gå ifrån sin gård på grund av detta, säger Eva Gudmunssson.

Säljaren är chanslös

Även om det känns orättvist är hon därför noga med att alltid ta tillbaka en häst direkt om det framkommer klagomål.

– I och med att lagen ser ut som den gör vågar jag inte säga emot. Jag vet att det kan bli hur dyrt som helst.

Men trots den försiktiga strategin har gården förlorat stora pengar på hästar som reklamerats.

– Genom åren har det betalats tillbaka miljontals kronor som man i stället kunnat återinvestera i hästverksamheten, säger Eva Gudmundsson.

Hästen lider värst

Även om de själva drabbas hårt ekonomiskt i samband med återköp så menar Evan Gudmundsson att det alltid är hästen som drabbas värst.

– Om köparen hamnar i en situation där det inte fungerar längre, då försummas ofta hästen. Det har hänt att vi fått tillbaka hästar som sett väldigt dåliga ut och dessutom blivit jätterädda. I vissa fall har det varit väldigt tydligt att ingen ridit dem på månader, säger Eva Gudmundsson. 

Köparen måste ta ett större ansvar

När lagen nu ska ses över hoppas hon att det leder till en utjämning av maktbalansen mellan köpare och säljaren. 

– Vi hoppas att det i framtiden inte bara är hästen som ses som problemet utan hoppas att köparen också tvingas ta ett större ansvar. Självklart måste man få vara okunnig som köpare, men man ska inte ha rätt att belasta någon annan ekonomiskt på grund av sin okunskap. 

LÄS MER: Hästaffär går till Högsta domstolen

LÄS MER: Sålde häst – fick betala 150 000

FAKTA: Konsumentköplagen och reklamationsrätten

- Reklamationsrätten är obligatorisk för samtliga EU-länder och i Sverige regleras den under konsumentköplagen.

- Lagen gäller när en privatperson köpt något av en näringsidkare och dess främsta syfte är att skydda köparen.

- Den innebär bland annat att köparen har tre år på sig att reklamera en felaktig vara, de första sex månaderna gäller dessutom det som kallas för ”omvänd bevisbörda” vilket innebär att det under denna tid är det upp till säljaren att bevisa att felet inte fanns redan vid leveransen. 

FAKTARUTA: Tidslinjen

1990 – Konsumentköplagen tillkommer.

2002 – Paragarafen om den ”omvända bevisbördan” träder i kraft.

Maj 2019 – EU beslutar att det är upp till varje medlemsland om levande djur ska inkluderas i lagen eller ej. Sverige tillsätter en statlig utredning för att se över lagen.

September 2020 – Utredningen ska vara klar och redovisa vad de kommit fram till.

2021 – Ska de nya bestämmelserna offentliggöras och den eventuellt nya lagstiftningen implementeras.