Höga krav som ingen vill betala för

I dessa kristider är det viktigare än någonsin att vi köper mat som är producerad på ett hållbart sätt i vår närhet, skriver Madeleine Persson.

Vi kan inte driva upp produktionen på bekostnad av djur och miljö och ställa orimliga krav på hur billig maten ska vara. Därför är mitt råd att du handlar svenskt, skriver Madeleine Persson. FOTO: URBAN BRÅDHE

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

När jag möter bekanta, både studenter och yrkesverksamma, får jag numera alltid kommentarer om hur dyr maten har blivit. 

Nyligen hade vi en föreläsning på agronomutbildningen om animalieproduktionen och klimatet. Där framkom det vilka stora utmaningar vi har för att klara klimatanpassningen. Vi påverkas av mycket när vi handlar mat, beroende på bland annat kultur, ursprung och andra övertygelser. Att som livsmedelsproducent hänga med i alla dessa förändringar samt uppnå de mål som samhället kräver är svårt.

Hållbar livsmedelsproduktion handlar bland annat om miljö, djurskydd, energianvändning, olika insatsvaror, estetiska värden i landskapet och ekonomi. För att den svenska produktionen ska blir mer konkurrenskraftig behöver vi lyfta de olika produktionsgrenarnas beroende av varandra, oavsett om man som konsument väljer animaliskt eller vegetabiliskt. Med en ökad svensk livsmedelsproduktion kommer vi också att ha en högre självförsörjningsgrad och därmed bättre livsmedelsberedskap. Det i sin tur innebär att det behövs ett svenskt sortiment som klarar de krav som marknaden ställer.

Sveriges befolkning ökar. 2021 var vi 10,4 miljoner innevånare. Samtidigt har vi en krympande andel åkermark. Endast åtta procent av Sveriges yta är odlad mark. Vi har under 1900-talet producerat allt mer mat, vilket på olika sätt påverkat såväl djuruppfödning som klimat och miljö. För att kunna mätta jordens befolkning 2050 behöver vi producera ungefär 50 procent mer mat än vad vi gör i dag. Frågan är om vi kan förvänta oss att produktionsökningen blir lika hög till 2050 som den varit hittills, och om vi samtidigt klarar av att ta hänsyn till både djurvälfärd, klimat och miljö.

Alla delar av vårt samhälle behöver tänka igenom hur vi kan få ett livsmedelssystem som kan försörja oss på ett långsiktigt hållbart sätt. I dag anser många att mervärden och ursprung på livsmedel är mindre viktigt än priset. Jag skulle i stället vilja påstå att det i dessa kristider är viktigare än någonsin att vi köper mat som är producerad på ett hållbart sätt i vår närhet. Eftersom det ytterst handlar om mänsklighetens och jordbrukets överlevnad kan kraven som ställs på matproduktionen inte vara motstridiga. Vi kan inte driva upp produktionen på bekostnad av djur och miljö och ställa orimliga krav på hur billig maten ska vara. Därför är mitt råd att du handlar svenskt.

Madeleine Persson, blivande husdjursagronom

LÄS MER: Elisabeth Hidén: Lyxkonsumtionen får kosta vad den kosta vill