Länsstyrelsen om rekryteringarna: ”Förstår precis hur det kan uppfattas”

Länsstyrelsens enhetschef Peder Eriksson håller inte med om att det råder obalans i personalrekryteringen. Han beskriver den i stället som kompetensbaserad.

Peder Eriksson är chef för vatten- och naturmiljöenheten på Länsstyrelsen Örebro.
Peder Eriksson är chef för vatten- och naturmiljöenheten på Länsstyrelsen Örebro. FOTO: GÖRAN BERGLUND

Peder Eriksson är medveten om att opartiskheten hos vissa av medarbetarna på vatten- och naturmiljöenheten är ifrågasatt men han håller inte med om kritiken.

– Vi har en kompetensbaserad rekrytering som bygger på kriterier för erfarenhet och skicklighet. Sedan beror det förstås på vilken tjänst det handlar om, säger han.

"Känner inte till nätverket"

Medarbetaren som under sin anställning har representerat nätverket Dam Removal Europe har en visstidsanställning som förlängts vid ett tillfälle. Enligt Peder Eriksson arbetar personen med provtagningar och administration.

– Jag känner själv inte till nätverket men medarbetaren har berättat om konferensen i Spanien 2016 och medverkade med anledning av det sedan i ett svenskt seminarium, säger Peder Eriksson.

Deltog personen i seminariet på av läns­styrelsen betald arbetstid?

– Nej, det skedde under en helg.

Förstår du hur kopplingarna med nätverket kan uppfattas?

– Jag förstår precis hur det kan uppfattas. Men det är inget medarbetaren är engagerad i nu, uppger Peder Eriksson.

Avvecklat engagemang

När det gäller personen med engagemang i tidningen Älvräddaren menar Peder Eriksson att den personen sedan många år har avvecklat sitt engagemang i Älvräddarna.

– Det gjordes redan när medarbetaren var verksam som konsult. Nu arbetar personen framför allt med dammsäkerhetsfrågor och vissa tillståndsprövningar gällande vattenkraft, säger Peder Eriksson.

Erfarenhet som konsult

Medarbetaren har en kandidatexamen i biologi med fördjupning i sötvattenseko­logi och är utbildad i miljörätt och i geografiska informationssystem (GIS).

Med tanke på arbetsuppgifterna – vad har personen för teknisk utbildning?

– Den utbildning och den erfarenhet han fått har varit i de konsultfirmor där han jobbat tidigare. Sedan har han gått Svenska kraftnäts utbildning i dammsäkerhetsfrågor.

LÄS MER: ”De tillåts slå sönder kulturarvet”

LÄS MER: ”Vi vet vad som är bäst för fiskar och musslor”

LÄS MER: Utrivna dammar fick motsatt verkan