Jordbruksverket tar ut förbjuden avgift

Trots att EU-domstolen och EU-kommissionen sagt att det är förbjudet för nationella myndigheter att kräva administrativa avgifter vill Jordbruksverket ta ut en årsavgift från dem som anmäler en Anläggning, skriver Jan-Erik Andersson.

Ska lantbrukare tvingas till att överklaga kommande beslut om årsavgift för Anläggning?
Ska lantbrukare tvingas till att överklaga kommande beslut om årsavgift för Anläggning? FOTO: TOMAS MAGNUSSON

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Ska lantbrukare tvingas till att överklaga kommande beslut om årsavgift för Anläggning för att Jordbruksverket uppenbarligen förträngt minnet av sina tidigare misstag?

Efter min debattartikel om Jordbruksverkets felaktiga hantering av Anläggning har nyligen verket återkommit med nya besked. Anläggningar (inte produktionsplatser) ska anmälas och registreras, precis som unionsrätten kräver. Jag är tacksam för att verket tog notis om min kritik i denna del.

Jordbruksverket har nyligen beslutat att ta ut en administrativ årlig avgift för varje anmäld Anläggning. En anläggning definieras enligt unionsrätten som en fastighet, byggnad eller vid utedrift, miljö eller plats där djur eller avelsmaterial hålls på tillfällig eller permanent basis, med vissa undantag.

Jordbruksverket begår återigen samma misstag. Förra gången var 1998 och 1999. Då gällde det årlig kartavgift om 10 kronor per hektar. En rådig lantbrukare i Jönköpings län överklagade beslutet om en årlig avgift för att Länsstyrelsen tillhandahöll kartor till hans SAM-ansökan. Efter att överklagandet vandrat allt högre upp i domstolsväsendet kom dåvarande Regeringsrätten (RÅ 2003 ref. 84) att delvis bifalla överklagandet, men avslog den del som rörde foderareal. Lantbrukaren tvingades alltså betala för kartor.

Här hade historien en gång för alla kunnat ta slut. Landets högsta förvaltningsdomstol hade trots allt avgjort att årlig avgift för kartor var lagenligt, sett utifrån såväl nationella bestämmelser som unionsrätten. EU-kommissionen hade dock en annan uppfattning om unionsrättens tillämpning. Kommissionen hävdade att Sverige tillämpade unionsrätten felaktigt och undanhöll därför 18 miljoner kronor från unionsfinansiering (så kallade böter). Sverige drev saken till EU-domstolen, som avkunnade dom 2004 (C-312/02). EU-domstolen fann, precis som kommissionen, att det är förbjudet för de nationella myndigheterna att göra avdrag på utbetalningar eller kräva betalning för administrativa kostnader i samband med ansökan som leder till en minskning av stödbeloppen. Sverige förlorade således målet.

Som säkert en del av er minns avskaffades kartavgiften och avgifterna betalades tillbaka.

Mot denna bakgrund beslöt ändå Jordbruksverket 15 april 2021, att lantbrukare (aktörer) som låter registrera en Anläggning vid Jordbruksverket ska betala en årlig avgift om 50 kronor (SJVFS 2021:13). Det framstår onekligen som att avgiften direkt är att likställa med den tidigare kartavgiften. Ser verket fram emot att hantera säkerligen ett stort antal överklaganden - till värdet av en mosbricka med dryck? Verkets egen kostnad att administrera varje fakturering lär för övrigt vara mångdubbelt högre. Hur tänkte du här generaldirektör Christina Nordin?

Jan-Erik Andersson, konsult EU-bonden, Bälinge

LÄS MER: EUs klimatkrav sätter nästa Cap-budget under press

LÄS MER: Sluta krångla till det, Jordbruksverket!